Pápai megnyilatkozások

Pápai megnyilatkozások

Szentatyáink tanítása

XVI. Benedek pápa Szent Pál évét meghirdető gondolatai26th June 2008, ThursdayXVI. Benedek pápa jubileumi Szent Pál-évet hirdetett meg 2008. június 28-tól 2009. június 29-ig az apostol születésének 2000. évfordulója alkalmából. A történészek ugyanis Krisztus után 7 és 10 közé teszik Szent Pál születésének évét. A Szentatya a Szent Pál évet meghirdető beszédében három fő gondolatot emelt ki az apostol életéből: a Krisztusnak való teljes önátadását, a görög szellemiség és az evangéliumi igazság harmonikus egybekapcsolását és végül az Egyház egységéért való fáradhatatlan erőfeszítését.

XVI. Benedek pápa és I. Bartolomaiosz ökumenikus pátriárka közös nyilatkozata9th July 2007, MondayEz a testvéri találkozó, ami közöttünk, XVI. Benedek, római pápa és I. Bartolomaiosz ökumenikus pátriárka között ma létrejött, Isten műve, olyan ajándék, ami Tőle származik – kezdődik a közös nyilatkozat. A két egyházi vezető hálát ad ezért minden jó Szerzőjének, majd örömüket fejezik ki, hogy megújíthatják a teljes szeretetközösségre vonatkozó elkötelezettségüket.

Sacramentum Caritatis <br/>Bemutatták XVI. Benedek pápa első apostoli buzdítását9th July 2007, MondayXVI. Benedek pápa első apostoli buzdítását, az Egyház Eucharisztiáról szóló tanítását rendszerbe foglaló Sacramentum Caritatis-t március 13-án mutatták be a Szentszék II. János Pál-termében. A pápai dokumentumot Angelo Scola bíboros, velencei pátriárka, a XI. Rendes Püspöki Szinódus közgyűlésének főelőadója, és Nikola Eteroviæ, a Püspöki Szinódus főtitkára ismertette.

VITA CONSECRATA25th March 1996, MondayII. János Pál pápa
szinodus utáni apostoli buzdítása a püspökökhöz és papokhoz a szerzetesrendekhez és szerzetesi kongregációkhoz, az apostoli élet társaságaihoz, a világi intézményekhez és minden hívőhöz az Istennek szentelt életről és annak küldetéséről az Egyházban és a világban

A fordítás latin szövegből, német, olasz és angol fordításokkal összevetve készült.
fordította Dr. Diós István
lektorálta Dr. Pataki Bernardin OPraem
Budapest, 1996.


Zsinati dokumentumok

Zsinati dokumentumok

A II. Vatikáni Zsinat 16 dokumentuma a megjelenés sorrendjében.


Szentszéki dokumentumok

Szentszéki dokumentumok

Ebben a kategóriában a Szentszék különféle kongregációinak megnyilatkozásai találhatók.


A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megnyilatkozásai

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megnyilatkozásai

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia útmutatása különböző kérdésekben.

Körlevél a Szent Pál-év megnyitása alkalmából26th June 2008, ThursdaySzent Péter és Pál apostolok ünnepén ebben az esztendőben különös figyelemmel és szeretettel fordulunk a nemzetek apostola, Szent Pál felé, aki 2000 éve született. Az apostolok közül az ő életéről és jellemvonásairól tudunk a legtöbbet. Tarzuszban született, Benjamin törzséhez tartozó zsidó családban, római állampolgárként. Ifjú korában komoly vallási nevelést kapott. A farizeusi hagyományokat Jeruzsálemben a híres rabbitól, Gamálieltől sajátította el.

Állásfoglalás a bejegyzett élettársi kapcsolatról22nd November 2007, ThursdayA kormány által jóváhagyott és az Országggyűléshez benyújtott, „a bejegyzett élettársi kapcsolatról” szóló törvényjavaslat a Katolikus Egyház tanítása szerint veszélyes támadást jelent a társadalom alapvető intézménye, a család ellen. Nem csak az Egyház, nem csak a természeti törvény, de a magyar Alkotmány is azt vallja, hogy a család egy férfi és egy nő kizárólagos, a társadalom számára is hasznos életközössége, melynek célja a házastársak java és az élet továbbadása.

Az MKPK Körlevele Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából18th November 2006, SaturdayKedves Testvérek!
Közös Európánk az alapvető szabadságjogok egységére, valamint a gazdaság közösségére épül. Ezek az elemek adják fő mozgató rugóit. Ugyanakkor egyre többen hiányolják Európából az igazi emberséget.
800 évvel ezelőtt, 1207-ben magyar földön, Sárospatakon, megszületett egy gyermek, Árpád-házi Szent Erzsébet. Még kislányként elkerült Thüringiába, jövendőbeli férje, Lajos őrgróf családjához. Mi magyarok mégis magunkénak érezzük őt, bár tudjuk: ő az egész Egyházé. Most 800 év távlatából keressük: mi tette őt Európa szívévé, miért annyira vonzó ma is az ő alakja?

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozata a művi meddővé tételről7th June 2006, WednesdayA művi meddővé tétel magyar állami szabályozását illetően a közelmúltban változás állt be. Az Alkotmánybíróság 43/2005. (XI. 14.) határozatával 2006. június 30-i hatállyal megsemmisítette azt a korábbi rendelkezést, amely a családtervezési célú művi meddővé tételt csak a 35 évnél idősebb, vagy három vér szerinti gyermekkel rendelkező, cselekvőképes személyek részére tette lehetővé.
Az új helyzetre tekintettel kötelességünknek érezzük, hogy ismételten hangsúlyozzuk Egyházunk tanítását erről a kérdésről.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozata az ügynöktörvény tervezett módosításáról1st March 2005, TuesdayA Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai 2005. tavaszi rendes ülésükön szükségesnek látták az alábbi nyilatkozat közzétételét.
Az ún. ügynöktörvény tervezett módosításáról hetek óta tartó társadalmi vita politikai természetű. Az ügynökkérdés a politikai rendszerváltás után 15 évvel már nem tisztázható. Ezt jól példázza a február 27-én névtelenül közzétett lista is. Közismert tény az is, hogy 1989-ben nagy mennyiségben semmisítettek meg olyan iratokat, amelyek a politikai rendőrség tevékenységével és vezetőivel voltak kapcsolatban.


Az Európai Püspöki Konferencia megnyilatkozásaiKatolikus kiadványok

Katolikus kiadványok


Idegen nyelvű olvasmányokLelkiség

Lelkiség

Katolikus imádságok gyűjteménye


{{!ML!HU:Gyűjtemények}}