Nyilatkozat választások előtt

A Magyar Köztársaság elnöke május 8-ra kitűzte az 1994. évi parlamenti választásokat, amelynek eredménye négy esztendőre meghatározza hazánk jövőjét. A Püspök Kar - mielőtt pásztorlevélben fordulna a magyar katolikus egyház tagjaihoz - szükségesnek látja már most a következőkre felhívni a hívek figyelmét:

Meggyőződésünk, hogy az ország felemelkedése, amelyet minden politikai irányzat célul tűz ki, elképzelhetetlen erkölcsi megújulás nélkül. Ezek közé tartozik az élet tisztelete, a családok támogatása és védelme, a közélet tisztasága, az ifjúság hazaszeretetre és erkölcsre nevelése.

Keresztény lelkiismereti kötelességünk, hogy mindnyájan részt vegyünk a választásokon. A szavazásra való felkészülés időszakában nem hagyatkozhatunk a politikai szervezetek nagyvonalú ígérgetéseire. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen elveket hangoztattak és milyen magatartást tanúsítottak az elmúlt négy évben egyházunkkal kapcsolatban. Gondolunk elsősorban a fakultatív iskolai hitoktatásra, az egyházi iskolák sorsára és támogatására, az egyház szabad működésének segítésére vagy akadályozására az önkormányzatok részéről.

A Szentatya szerint a vallásszabadság ugyan egy a szabadságjogok között, mégis a tapasztalat szerint ezen mérhető le a többi hitelessége.

Bízunk abban, hogy a választási küzdelem alapvetően etikus lesz, szakmailag és erkölcsileg megfelelő emberek kezébe kerül hazánk és népünk sorsának irányítása.

Budapest, 1994. február hó 4-én

Magyar Katolikus Püspöki Kar