Ridavics Pál kapta 2023-ban a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat

2023. január 24., kedd

Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje ünnepéhez kapcsolódva január 24-én ünnepélyes keretek között, a Központi Papnevelő Intézetben adta át a  Veres András győri püspök, az MKPK elnöke a genfi püspökről elnevezett sajtóösztöndíjat. Az ünnepség előtt a résztvevők közös szentmise keretében imádkoztak az újságírókért, az újságírói hivatásért.

A püspöki konferencia jelölései alapján a püspökök testülete ebben az évben Ridavics Pálnak, a Veszprém Televízió szerkesztő-műsorvezetőjének, az MTVA Veszprém vármegyei tudósítójának adományozza a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat.

Az MKPK elnöke ellátogatott az EDUCATIO szakkiállításra

2023. január 13., péntek

2023. január 13-án, pénteken a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) vezetősége ellátogatott a Hungexpo területén rendezett EDUCATIO Szakkiállításra.
Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a PPKE nagykancellárja, valamint Kuminetz Géza az egyetem rektora közösen tekintették meg a legnagyobb hazai katolikus felsőoktatási intézmény standját, beszélgettek érettségire készülő végzős középiskolásokkal, valamint már aktív egyetemi hallgatókkal is.

Vasárnap kezdődik az Ökumenikus Imahét

2023. január 12., csütörtök

Az Ökumenikus Imahét 2022. január 15-től 22-ig tart. Az imahét anyagát a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze, amelynek a központi igéje így hangzik: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17)

Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

2023. január 5., csütörtök

Máté és Lukács evangélistánál, akik beszámolnak Jézus Krisztus gyermekségtörténetéről, Jézus születése a találkozások ünnepe (Mt 1-2 és Lk 1-2). Jézus világra jöttét az angyal hírül adja a pásztoroknak, akik elmennek Betlehembe hódolni a Megváltónak (Lk 2, 9-20). A Gyermek ekkor találkozik először Izrael népével. Vízkereszt alkalmával tágul a találkozások köre: immáron nem csak Izrael népének képviselőivel találkozik Jézus, hanem a keleti bölcsek személyében minden jóakaratú emberrel.

Eltemették XVI. Benedek emeritus pápát

2023. január 5., csütörtök

A temetési szertartást Ferenc pápa vezette, ő mondott homíliát, Giovanni Battista Re bíboros, a Bíborosi Kollégium dékánja mutatta be a szentmisét.  A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát Erdő Péter bíboros, prímás; Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Tóth Tamás, a testület titkára képviselte. A szertartáson jelen volt még Kocsis Fülöp érsek-metropolita,

Információk XVI. Benedek emeritus pápa temetéséről

2023. január 2., hétfő

Az emeritus pápa, XVI. Benedek földi útját 2022. december 31-én befejezte, és hazatért a Mennyei Atya Házába. Temetési szertartását Ferenc pápa vezeti 2023. január 5-én, amelyre Magyarországról is érkeznek zarándokok. A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát Erdő Péter bíboros, prímás, Veres András püspök, az MKPK elnöke, valamint Tóth Tamás, a testület titkára képviselik.

Elhunyt XVI. Benedek emeritus pápa

2022. december 31., szombat

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai megilletődött szívvel értesültek arról, hogy XVI. Benedek emeritus pápa földi útját befejezte, és hazatért a Mennyei Atya Házába.
A Gondviselő Isten iránt érzett, hálatelt szívvel gondolunk személyére. Joseph Ratzinger, majd XVI. Benedek egész élete tanúságtétel volt mindannyiunk számára rendíthetetlen, személyes hitéről; tudása és bölcsessége egész nemzedékeknek mutatott irányt.
Ferenc pápához csatlakozva kérünk minden jószándékú embert, hogy imáiban emlékezzen meg az emeritus pápáról, továbbá buzdítunk minden testvérünket, imádkozzon Szentatyánkért és az egész Egyházért.

A Szentatya, Ferenc pápa üzenete a béke 56. világnapjára

2022. december 31., szombat

Senki sem menekülhet meg önmagában! Újrakezdés a koronavírus-járvány után, hogy közösen keressük a béke útjait „Ami az időt és az órát illeti, testvérek, arról nem szükséges írnom. Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj” (Szent Pál első levele a tesszalonikai híveknek 5,1–2). 1. Pál apostol e szavakkal arra szólítja fel a tesszalonikai kö

A Megváltó születését ünnepeljük

2022. december 21., szerda

Hiába szőtök terveket: úgyis meghiúsul. Hasztalan hoztok határozatot: nem valósul meg. Mert velünk az Isten.” (Iz 10,8)

I. Gyula pápa (~280-352), amikor 350-ben december 25-ét Jézus test szerinti születésének ünnepnapjává nyilvánította, megerősítette korának, valamint az eljövendő nemzedékek keresztényeit is abban a hitvallásban, amely megvallja nemcsak Isten mindenkori jelenvalóságát a világban, hanem azt is, hogy az „idők teljességében” Isten fia, a Megváltó emberi testben küldetett el a világba kibékíteni az elesett embert az ő Istenével.