Cafasso Szent József

Cafasso József (1811-1860) áldozópap Castelnuovo d'Asti-ban született, egy kisbirtokos négy gyermeke közülharmadiknak (húga, Marianna később Boldog Allamano József édesanyjalett). Környezete már gyerekként szentet látott benne.

Szentkép a XX. századból

Teológiai tanmulmányait Chieriben, majd a Convitto Ecclesiastico-ban végezte, ahol később rektor lett. A lelki élet mestere, közkedvelt lelkivezető. 1841-60 között Bosco Szent János lelkivezetője, nagyban segítette lelkisége kialakításában. Vallotta, hogy a mindennapi kötelességek elvégzése is a szentséghez vezető út lehet. Rendkívülisége a hétköznapi erények hűséges és következetes gyakorlása volt. Különös figyelemmel fordult a legszegényebbek felé.

Apostolkodása kiterjedt a börtönökben sínylődő rabokra, akiket egészen a bitófáig elkísért, ezért kapta az "akasztófa-pap" gúnynevet. Rövid betegség után hunyt el 49 éves korában. Szentté avatásakor 1947-ben XII. Pius mint a papi élet modelljét állította az Egyház elé, mint "a szegények atyját, a betegek ápolóját, a bebörtönözöttek támaszát, az elátkozottak megmentőjét".