Tájékoztatás a Római Nemzeti Zarándoklat résztvevőinek

{{!ML!HU:Ferenc pápa érkezése a repülőtérre - 2023}}

2024. április 9., kedd

A Magyar Katolikus Egyház Ferenc pápa 2023. évi magyarországi apostoli látogatásának első évfordulóján - 2024. április 23-25. között - Nemzeti Zarándoklatot hirdetett Rómába. A zarándoklat mindhárom napján lesznek magyar nyelvű szentmisék, illetve Ferenc pápa is személyesen fogadja a magyar zarándokokat. A pontos program az alábbiak szerint alakul:

Nagyszombat és húsvéti vigília

2024. március 26., kedd

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szentsír előtt időzve. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre.

Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja

2024. március 26., kedd

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be áldozatát a kereszt oltárán.

Nagycsütörtök az Eucharisztia (Oltáriszentség) és a papság (egyházi rend) alapításának ünnepe

2024. március 26., kedd

Délelőtt olajszentelési misét tartanak a püspöki székesegyházakban. A püspök együtt misézik az egyházmegye papjaival, megszenteli a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát. A papság ilyenkor megújítja szenteléskor tett ígéreteit. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az Utolsó Vacsorára, az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására.

Virágvasárnap a nagyhét ünnepélyes megnyitása

2024. március 22., péntek

Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket.

Mirko Štefković, a Nagybecskereki Egyházmegye új püspöke

{{!ML!HU:Mirko Štefković, a Nagybecskereki Egyházmegye püspöke 2024}}

2024. március 18., hétfő

Őszentsége Ferenc pápa Štefković Mirkot, a Szabadkai Egyházmegye vagyonkezelőjét, nagybecskereki püspökké nevezte ki – közölte a Szentszéki Sajtóiroda 2024. március 18-án 12 órakor. Štefković Mirko, msgr. Németh László, belgrádi érseket, eddigi apostoli kormányzót követi a Nagybecskereki Egyházmegye élén.

Egyházi személyeket tüntettek ki nemzeti ünnepünk alkalmából

{{!ML!HU:Állami kitüntetések nemzeti ünnepünk alkalmából}}

2024. március 14., csütörtök

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes március 15., az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 176. évfordulója alkalmából állami kitüntetéseket adott át Budapesten, a Karmelita kolostor épületében március 14-én.

Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

2024. március 7., csütörtök

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 2024. március 5-én tartotta tavaszi rendes ülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia budapesti székházában gyűlt össze. Az ülésen részt vett Michael W. Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa is.
2024. április 23-25. között nemzeti zarándoklat lesz Rómában, Ferenc pápa 2023-as magyarországi apostoli látogatásának első évfordulóján. A zarándoklat mindhárom napján lesz magyar nyelvű szentmise valamelyik nagy római bazilikában.

Ferenc pápa üzenete 2024 nagyböjtjére

2024. február 14., szerda

Amikor Isten kinyilatkoztatja magát, szabadságot hirdet: „Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából” (Kiv 20,2). Ezek az első szavai a tízparancsolatnak, amelyet Mózesnek ad a Sínai-hegyen. A nép jól tudja, miféle kivonulásról beszél Isten: a szolgaság tapasztalatát még bőrükön érzik.