A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2024. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

2024. február 24., szombat

Kedves Testvérek! Nagyböjti lelki zarándokutunkon a megváltás misztériumának megünneplésére készülünk, amely Krisztus feltámadásában csúcsosodik ki számunkra. Az Egyház közössége segíti lelki utunkat, merítve azokból a hagyományokból, amit kétezer év alatt ránk hagyott a Szentírásban, a liturgiában és a lelkiségi hagyományokban. Nagyböjti utunkon jusson eszünkbe Isten Izajás próféta á

Ferenc pápa üzenete 2024 nagyböjtjére

2024. február 14., szerda

Amikor Isten kinyilatkoztatja magát, szabadságot hirdet: „Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából” (Kiv 20,2). Ezek az első szavai a tízparancsolatnak, amelyet Mózesnek ad a Sínai-hegyen. A nép jól tudja, miféle kivonulásról beszél Isten: a szolgaság tapasztalatát még bőrükön érzik.

Hamvazószerdával megkezdődik a húsvéti előkészületi idő, a nagyböjt

2024. február 13., kedd

A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt hamvazószerdán veszi kezdetét, amely idén február 14-ére esik. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a betegek világnapjára

2024. február 10., szombat

Kedves Testvérek!
Hívő és nem hívő emberek egész generációjának emlékezetébe égett bele Szent II. János Pál pápa utolsó húsvéti Urbi et Orbi áldása. A szent pápa azzal, hogy 2005 Húsvétvasárnapján már nem tudta hallható szavakkal elmondani az áldást, hanem a kereszt jelét a levegőbe rajzolva áldotta meg a téren állókat, a televízió csatornái keresztül sokaknak példát adott arra, hogyan kell keresztény módon megélni a szenvedést. Emberileg nézve erőtlen és kiszolgáltatott volt, mégis utolsó leheletéig az Urat szolgálva élt.

Ferenc pápa üzenete a betegek 32. világnapjára

2024. február 9., péntek

„Nem jó az embernek egyedül lennie” (Ter 2,18). Isten, aki szeretet, az embert kezdettől fogva közösségre teremtette azáltal, hogy létébe írta a kapcsolat dimenzióját. Így a Szentháromság képére formált életünk arra hivatott, hogy a kapcsolatok, a barátság és a kölcsönös szeretet dinamizmusában teljesedjen ki.

Martí Zoltán kapta 2024-ben a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat

{{!ML!HU:Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíj átadása 2024}}

2024. január 24., szerda

Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje ünnepéhez kapcsolódva január 24-én ünnepélyes keretek között Budapesten, a Központi Papnevelő Intézetben adta át a  Veres András győri püspök, az MKPK elnöke a genfi püspökről elnevezett sajtóösztöndíjat. Az ünnepség előtt a résztvevők közös szentmise keretében imádkoztak az újságírókért, az újságírói hivatásért.

Január 21-én vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét

2024. január 15., hétfő

Az imahét jelmondata: "Szeresd Uradat, Istenedet… felebarátodat pedig, mint saját magadat” (Lk 10,27).

Az idei évben az ökumenikus imahét országos nyitó istentisztelete január 21-én, vasárnap 19 órakor kezdődik Budapesten, a Szent István-bazilikában. Igét hirdet Steinbach József református püspök, szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros.

Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

{{!ML!HU:Krisztus megkeresztelkedése}}

2024. január 5., péntek

A IV. század elejétől kezdődően lett január 6. liturgikus ünneppé és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton is. A keresztények 312–325 között kezdték ünnepelni, mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Az ünnep görög neve: epifánia.

Ferenc pápa üzenete a béke 57. világnapjára

2023. december 29., péntek

Ferenc pápa az elődei által folytatott hagyományhoz híven 2024. január 1-jén a béke világnapja alkalmából üzenetet küld a híveknek és minden jóakaratú embernek. A dokumentumot, amelyet a Szentatya „A mesterséges intelligencia és a béke” címmel tett közzé, az alábbiakban közöljük.

Imafüzet a Béke világnapjára

{{!ML!HU:Az én békémet adom nektek - imafüzet}}

2023. december 28., csütörtök

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2023. évi téli ülésén úgy határozott, hogy 2024. január 1-én hazánk katolikus templomaiban különösen is imádkozzunk a békéért. Ennek érdekében a Liturgikus Intézet munkatársai összeállítottak egy imafüzetet, amelynek imádságaiból a lelkipásztorok szabadon választhatnak az ünnep méltó megtartása érdekében. Az imafüzet letölthető a weboldalról.