Nagyszombat és Húsvéti vigília

2019. április 19., péntek

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szentsír előtt időzve. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre.

Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja

2019. április 18., csütörtök

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be áldozatát a kereszt oltárán.

Nagycsütörtök az Eucharisztia (Oltáriszentség) és a papság (egyházi rend) alapításának ünnepe

2019. április 17., szerda

Délelőtt olajszentelési misét tartanak a püspöki székesegyházakban. A püspök együtt misézik az egyházmegye papjaival, megszenteli a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát. A papság ilyenkor megújítja szenteléskor tett ígéreteit. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az Utolsó Vacsorára, az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására.

Közlemény

2019. április 15., hétfő

Megrendülten értesültünk arról, hogy a nagyszerű párizsi Saint-Sulpice-templomot ért tűzeset után most a Nagyhét kezdetén a város főtemploma, a Boldogságos Szűz Máriának szentelt Notre-Dame lángokban áll. Szolidáris szeretetünkről biztosítjuk Michel Aupetit párizsi érseket és a francia katolikus közösséget.

XVI. Benedek: Az Egyház és a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos botrány (II.)

2019. április 13., szombat

XVI. Benedek emeritus pápa hosszú írást közölt a Klerusblatt német folyóiratban, mely az Egyházban jelen lévő visszaélési botrányok eredetét és azok lehetséges megoldását elemzi. Az emeritus pápa írását Görföl Tibor, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oktatója fordította német eredetiből.

Az második, befejező részt olvashatják az alábbiakban.

XVI. Benedek: Az Egyház és a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos botrány (I. rész)

2019. április 12., péntek

XVI. Benedek emeritus pápa hosszú írást közölt a Klerusblatt német folyóiratban, mely az Egyházban jelen lévő visszaélési botrányok eredetét, és azok lehetséges megoldását elemzi.

Az emeritus pápa írását magyar fordításban teljes egészében közöljük. Német eredetiből a fordítást Görföl Tibor, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oktatója készítette. Az első részt adjuk közre az alábbiakban.

Virágvasárnap a Nagyhét ünnepélyes megnyitása

2019. április 11., csütörtök

Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket.

Vasárnap a Szentföld javára gyűjt a Katolikus Egyház

2019. április 5., péntek

A Szentszék a nagyböjti időszakban az ősi hagyományt követve gyűjtést hirdet a templomokban a Közel-Keleten nehéz körülmények között élő keresztények javára, amelyre hazánkban idén április 7-én kerül sor.