Lelkipásztori üzenet

Tisztségünkkel járó kötelességünk, hogy a hazánk és nemzetünk sorsát meghatározó országgyűlési választások alkalmával felhívjuk a figyelmet a hívő ember különleges felelősségére.

A Krisztust követő embernek nemcsak állampolgári joga, hanem evangéliumi küldetésből fakadó lelkiismereti kötelessége, hogy részt vegyen a választásokon. Nem menekülhetünk a templom és az otthon csendjébe a közéleti felelősség elől.

Döntésünkben legyen útmutatás Jézus Krisztus szava: „Ha jó a fa, jó a gyümölcse is, ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát” (Mt 12,33). Ez számunkra azt jelenti, hogy hívő lélekkel kell megvizsgálnunk azokat, akikre szavazatainkat adjuk. Vajon jó gyümölcsöt teremnek-e majd? Mennyire szolgálják a közerkölcs jobbulását, az ifjúság lelki nevelésének, az egyházak működésének és a hazaszeretet ápolásának ügyét? Hogyan segítik elő az anyagiak tiszta kezelésével népünk jólétét, szentnek tartják-e az élet védelmének és a család megőrzésének kötelességét? Tegyük az evangélium mérlegére, hogy a különböző politikai szervezetek és intézmények mit tettek az elmúlt négy évben az egyházi iskolák megnyitása és támogatása, a fakultatív iskolai hitoktatás elősegítése vagy éppen akadályozása terén. Hasonlóan meg kell vizsgálnunk az idősek, a betegek, az elesettek és a veszélyeztetett fiatalokkal kapcsolatos magatartásukat.

Tudjuk, hogy az élet egyetlen pillanatában sem vagyunk egyedül, Isten kegyelme és szeretete kíséri minden lépésünket. Hogy ez a kegyelem és szeretet hatékony legyen bennünk és közöttünk, az Apostol szavával buzdítjuk hívő testvéreinket és közösségeinket: „...tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, ...és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben” (1Tim 2,1-2).

Budapest, 1994. április 27.

A Magyar Katolikus Egyház nevében: Dr. Seregély István s.k. egri érsek, a Püspöki kar elnöke
A Magyarországi Evangélikus Egyház nevében: Dr. Harmati Béla s.k. püspök-elnök a MEOT elnöke
A Magyarországi Református Egyház nevében: Dr. Hegedűs Lóránt s.k. püspök a Zsinat elnöke
A Magyarországi Baptista Egyház nevében: Révész Árpád s.k. egyházelnök
A Magyarországi Metodista Egyház nevében: Dr. Hecker Frigyes s.k. szuperintendens
A Magyar Orthodox Egyház nevében: Dr. Berki Feriz s.k. protoierej
A Magyarországi Bolgár Orthodox Egyház nevében: Simeon Dimitrov s.k. metropolita
A Budai Szerb Orthodox Egyházmegye nevében: Dr. Danilo Krstic s.k. püspök
A Magyarországi Román Orthodox Egyház nevében: Ardeleán Pál s.k. püspöki vikárius
A Magyarországi Unitárius Egyház nevében: Bencze Márton s.k. püspökhelyettes