Karácsonyi üzenet és Urbi et Orbi áldás

Karácsony ünnepén délben II. János Pál pápa a Szent Péter-bazilika középső erkélyéről mondta el szokásos ünnepi üzenetét, a teret megtöltő mintegy 30 ezer hívőnek, valamint mindazoknak, akik a világ 141 televíziós csatornáján keresztül 72 országban követhették élő közvetítésben a Pápa szavait, majd a Róma városának és a világnak szóló Urbi et Orbi áldását.
A Szentatya gondolatban a betlehemi barlang előtt állva a most született Istengyermekhez intézte fohászát, abban a reményben, hogy szavát meghallják a nemzetek felelősei is és minden jóakaratú ember. A Pápa idei karácsonyi üzenete rövidebb volt, mint az előző években, de magába foglalta a Szentatya minden aggodalmát és reményét. Az alábbiakban közöljük az üzenet teljes magyar fordítását.

1.Christus natus est nobis, venite, adoremus!
Krisztus született értünk, jöjjetek, imádjuk!
Hozzád jövünk ezen az ünnepi napon,
Betlehem édes Gyermeke,
aki megszületvén elrejtetted istenségedet,
hogy osztozz a mi törékeny emberi természetünkben.
A hit világánál felismerünk téged
mint igaz Istent, aki megtestesült értünk.
Te vagy az ember egyetlen Megváltója!

2. Jászolod előtt, ahol erőtlenül fekszel,
szűnjön meg a túláradó erőszak minden formája,
amely oly sok elmondhatatlan szenvedés oka,
aludjon ki a széthúzás számos tüze,
amelyek azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy nyílt összetűzésekké fajulnak el:
erősödjék meg a békés megoldások keresésére irányuló akarat,
amelyek tiszteletben tartják a népek s az emberek jogos törekvéseit.

3. Betlehemi Gyermek, a béke prófétája,
bátorítsd a párbeszéd és a kiengesztelődés kezdeményezéseit,
támogasd a béketörekvéseket, amelyek félénkek,
de mégis telve vannak reménységgel, s már a megvalósulás útjára léptek
a világban élő oly sok fivérünk és nővérünk
békésebb jelenéért és jövőjéért.
Afrikára gondolok, a szudáni Darfurban történt tragédiára,
Elefántcsontpartra és a Nagy Tavak vidékére.
Eleven aggodalommal követem az iraki eseményeket.
És hogyan is ne fordítanánk résztvevő szorongással
de egyszersmind kiolthatatlan bizalommal teli tekintetünket
arra a Földre, amelynek a Fia vagy?

4. Mindenhol szükség van a békére!
Te, aki az igaz béke Fejedelme vagy,
segíts, hogy megértsük, hogy az egyetlen út az építéshez
a rossztól való elborzadás és elfordulás
és a békének mindenkori bátor követése.
Jószándékú emberek a föld minden nemzetéből,
jöjjetek bizalommal az Üdvözítő jászolához!
„Mulandó jót el nem ragad,
ki nem múló jót osztogat”,[1]
Siessetek, hogy találkozhassatok azzal,
aki azért jön, hogy megtanítsa nekünk
az igazság, a béke és a szeretet útját!

A borús, esős idő ellenére ünnepi hangulat uralkodott a Szent Péter téren, ahol a Szentatyát zarándokcsoportok lelkes éljenzése köszöntötte, majd az olasz csendőrök, carabinierik fúvószenekara tolmácsolásában felcsendültek az olasz és a vatikáni himnusz hangjai.

A Pápa az áldás utáni karácsonyi jókívánságait a világ 62 nyelvén ismételte meg, közöttük a nagy világnyelvek mellett számos távoli ország híveit is köszöntve, például kirundi és urdu nyelven. Szokásához híven először az olasz hívekhez fordult, mivel Itália ad otthont Vatikán városállamnak. A Szentatya azt kívánta az olasz nemzetnek, hogy a szeretet és a béke karácsonyi üzenete mind az egyének, mind a családok számára a belső megújulás és a valódi társadalmi haladás forrásává váljon.

A köszöntések sorát a Pápa latin nyelven mondott köszöntése zárta, előtte azonban még anyanyelvén szólt honfitársaihoz is:

„Krisztus megszületett értünk, imádjuk a megtestesült Igét! Karácsony napján gondolatban átölelem honfitársaimat, akiknek azt kívánom, hogy Krisztus fénye világítsa meg a mindennapok sötétségét, és a szeretetébe vetett hit legyen mindenki számára az öröm és boldogság forrása”.


[1] Az esti dicséret himnusza Urunk Megjelenése főünnepén.