Búcsú Máltától a gudjai nemzetközi repülőtéren

Elnök Úr!
Miniszterelnök Úr!
Excellenciás Urak!
Málta Szeretett Népe!
Kedves Testvérek!

Péter utódaként vissza kell térnem Rómába, Péter székébe, s az egyetemes Egyház pásztorának kötelességeihez.

De nem fogom elfelejteni a máltai szigeteken tett látogatásomat. Főként a máltai népet nem fogom elfelejteni. Köszönöm, hogy társaim voltatok a Szent Pál nyomdokait követő jubileumi zarándoklatomban! Az „üdvösség földrajzában”!

Első látogatásom végeztével mondtam nektek, hogy visszatérve Rómába megmondom Szent Pálnak, hogy a máltaiak „jó katolikus nép”. Most meg fogom mondani védőszenteteknek, hogy folyamatosan teszitek, amit ő kért: „vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást” (1Tim 6,12), miként megtette ezt Boldog Don Giorgio, Boldog Ignazio és Boldog Adeodata. Itt hagyom nektek az ő példájukat, hogy kövessétek, és közbenjárásukra bízlak benneteket.

2. Köszönetet mondok Önnek, Elnök úr, a kedvességért, amit rövid látogatásom folyamán személyesen tanúsított irántam. Hálás vagyok Miniszterelnök úrnak és a Kormánynak, a Fegyveres Erőknek és a Rendőrségnek, és mindazoknak, akik bármi módon segítették e zarándoklatot. Tudom, hogy áldozatosan és szeretettel tettétek. Szívből köszönöm.

Látogatásom a Mercieca érsek úrral, Cauchi püspök úrral és Depasquale segédpüspök úrral, a papokkal, a szerzetesekkel és a laikusokkal való közösség intenzív eseménye volt. Málta és Gozo egyházainak csak annyit mondok, maradjatok hűségesek Szent Pálhoz, a hitben atyátokhoz e szigeteken, legyetek szilárdan egyek Péterrel és az egyetemes Egyházzal. Így mindig hűségesek lesztek Krisztushoz.

3. Málta a Földközi-tenger térségének központjában van. Ezért páratlan hivatástok a hídépítés a Földközi-tenger medencéjének népei, Afrika és Európa között. A béke jövője a világban a kultúrák és vallások kölcsönös megértésétől és a dialógus érdekében tett erőfeszítésektől függ. Őrizzétek továbbra is hagyományos vendégszereteteket, és folytassátok nemzeti és nemzetközi elkötelezettségteket a szabadság, az igazságosság és a béke nevében.

4. Jubileumi zarándoklatom végén ünnepélyesen a mindenható Isten szerető gondoskodására bízom a meglátogatott népeket és helyeket. Az Üdvözítő 2000 évvel ezelőtti születéséhez kötődő helyeken reménykedve imádkoztam a keresztények hitének nagy megújulásáért. Bátorítani akartam a hívőket és minden jóakaratú embert arra, hogy védelmezzék az életet, segítsék elő minden ember méltóságának tiszteletben tartását, védelmezzék a családot a mai sok veszedelem ellen, nyissák meg szívüket a világ szegényei és kizsákmányoltjai felé, és tegyenek valamit egy olyan nemzetközi rendért, amely a jog tiszteletben tartásán és a kevésbé szerencsések iránti szolidaritáson alapszik.

Ezt feladatként és eszményként hagyom rátok, szeretett Máltaiak!

Az Apostolok Cselekedeteiben Szent Lukács azt írja a máltaiakról: „igen nagy tiszteletben tartottak minket, és amikor hajóra szálltunk, elláttak minden szükségessel” (28,10). Lélekben én ugyanezt éreztem, s úgy indulok el, hogy hálát adok Istennek szívből mindnyájatokért.

Köszönöm, Málta!

Il-Bambin iberikkom ilkoll! (Isten áldjon meg mindnyájatokat!)

II. János Pál pápa