Nyilatkozat Antall József halálára

A magyar katolikus püspökök mély megrendüléssel fogadták egyházuk tagjának, Antall Józsefnek, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének halálhírét. A magyar katolikus egyház nevében együttérzésüket fejezik ki az elhunyt államférfi családjának, a Magyar Köztársaság elnökének, a kormány minden tagjának, a Parlamentnek és az elhunyt miniszterelnök valamennyi munkatársának.

Antall József olyan államférfi volt, akinek politikai tevékenységét az Isten előtti felelősség és a népe iránti szeretet határozta meg. Vezetése alatt megvalósult a független és demokratikus Magyarország. Kormányzása idején érvényesült a teljes lelkiismereti és vallás- szabadság, népünk békében él. Gondja volt minden magyarra. Hazánknak megbecsülést szerzett a világ népei és kormányai előtt.

Hivatását népe iránti hűséggel és az Isten előtti számadás tudatában töltötte be. Betegségét példaadó keresztény lelkülettel viselte és felkészülten fogadott halálával tanúságot tett a feltámadásba vetett hitéről.

Az elhunyt miniszterelnököt utolsó útján kísérje a hívő emberek imája!

Budapest, 1993. december 13.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia