Válasszon évet, hónapot és napot.
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
Evangélium

Lk 12,49-53

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”
Tovább a Szentírás olvasó oldalra
Imádság

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Megerősítem irántad való szeretetemet és minden nap meg akarom azt vallani előtted. Légy velem, hogy szüntelenül megújuljak a szeretetben, s azt ne csak szavaimmal, hanem cselekedeteimmel és egész életemmel is kifejezzem. Hálával gondolok arra, hogy te szeretetből feláldoztad életedet értem és minden emberért. Elkötelezem magamat, hogy én is az önzetlen és önfeláldozó szeretet útját fogom járni. Segíts, hogy irántad való szeretetből mindent megtegyek üdvösségemért. Uram, te légy bennem a szeretet!
Elmélkedés

Elmélkedés

A mai evangéliumi szakaszban Jézus arról beszél, hogy az ő személye miatt emberek fordulnak egymás ellen, akár még egy családon belül is. Szavainak igazságát sajnos napjainkban is sok családtag megtapasztalja. Az egyik családtag hívő, gyakorolja vallását, a másik teljesen hitetlenül él, és nem nézi jó szemmel a másik buzgóságát. Nézeteltérések, viták, veszekedések, gyűlölködés nehezíti meg a közös életet, vagy akár egy idő után teljesen ellehetetleníti. A felfogásbeli és az életvitelbeli különbségek megmérgezik a családtagok kapcsolatát, akár a férj és a feleség, akár a szülők és gyermekeik kapcsolatát. A vallásos, elkötelezett személy inkább háttérbe húzódik, békességre törekszik és türelmet gyakorol, ami sajnos sok esetben olaj a tűzre, s az ellene irányuló gyűlölködés fokozódását váltja ki.
Tévedés volna azt hinni, hogy a vallás gyakorlásáról való lemondás eredményt hozna és megteremtené a családi békét, hiszen ilyen esetekben a gúnyolódás nem marad abba: lám, mégsem annyira fontos az Isten, az egyházi közösség, a hit, hiszen könnyen feladta a másik. A hithez való ragaszkodás és a hitetlen családtagért való imádkozás jobb megoldás. Nem könnyű út, de járható. Nem feltétlenül vezet a másik megtéréséhez, de ne is ez legyen a cél. Azt azért mindenképpen érdemes időnként szelíden elmondani a gúnyolódónak vagy veszekedőnek, hogy vallásos buzgóságunk nem ellene irányul.
(c) Horváth István Sándor
Napi szent

Claret Szent Antal Mária püspök

október 24.

Claret* Szent Antal 1807-ben született Sallentban (Spanyolországban). Jezsuita szeretett volna lenni, de gyenge egészsége ezt nem tette lehetővé. Pap lett és először Kataíániában volt népmisszionárius. "Mária Szeplőtelen Szíve fiai" néven szerzetet alapított. A kubai Santiagóban volt missziós püspök. Visszatérve Spanyolországba még sokat tett otthon. Jelentősek aszketikus írásai. 1870. október 24-én a fontfroide-i** ciszterci kolostorban halt meg. 1950-ben avatta szentté XII. Piusz pápa.

* ejtsd: Klaret ** ejtsd: fontfroádi

Spanyolországban (Katalóniában), a Barcelona közelében található Sallentben született, 1807. december 23-án. Gyermekkorától pap szeretett volna lenni, ezért sokat imádkozott.

Apja szövő üzemében kellett dolgoznia, tehetséges volt, egy szövöde igazgatója lehetett volna. Nem fogadta el a lehetőséget, 1835-ben pappá szentelték. Mivel hazájában pap-többlet volt, Rómába ment, szolgálatait felajánlani. Egy jezsuita lelkigyakorlat hatására jelentkezett a rendbe, azonban reumatikus lábfájdalmai miatt noviciátusa megszakadt.

Visszaküldték Spanyolországba. Itt polgárháború dúlt, nagyhatású beszédei miatt üldözték a politikai pártok, de a nép csodálattal hallgatta beszédeit. 1843-tól Katalóniában sok éven keresztül prédikált a népnek. Sokat gyóntatott, mondják róla, hogy megérezte, ki él körülötte súlyos bűnben. Az emberek szentnek tartották. Sok könyvet írt, sikere óriási volt.

Nem volt biztonságban hazájában, ezért püspöke a Kanári szigetekre küldte 1848-ban. Ott is folytatta eredményes munkáját. Egy év múlva hazatért és a vichi papi szemináriumban 1849-ben megalapította a claretinus missziós társaságot, Mária szeplőtlen Szívének missziós társaságát. 1850 és 1857 közt Kuba szigetének érseke lett akarata ellenére. Kubában is sok ellenfele volt, még merényletet is el kellett szenvednie. Az orvosok tehetetlenül álltak a súlyosan sérült főpap körül. Ő felgyógyult.

Váratlanul Madridba hívták, a spanyol királynő és lánya gyóntatója és tanácsadója lett. Az udvar élete is megváltozott tevékenysége nyomán, de a királyi család házassága is rendeződött. 1868-ban a spanyolországi forradalom miatt a királyi családdal Franciaországba ment, visszavonultan a fontfroide-i ciszter apátságban halt meg 1870. október 24-én.

kép: Luis Madrazo y Kuntz: Claret Szent Antal Mária, XIX. század, Museo Romantico, Madrid

http://www.katolikus.hu/szentek/1024.html

Lelkipásztorok, hithirdetők miséje, 321. vagy püspökök miséje, 317.

Válsztható olvasmányok

Iz 52,7-10
Meglátja a föld minden határa, szabadítást szerez Istenünk.

Mk 1,14-20
Emberek halászává teszlek benneteket. Tovább a szentekhez