Válasszon évet, hónapot és napot.
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
Evangélium

Mt 13,1-9

Abban az időben Jézus elment hazulról és leült a Genezáreti-tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket: „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!”
Tovább a Szentírás olvasó oldalra
Imádság

Imádság

Uram, Jézusom! Hiszem, hogy te vagy az élő víz forrása. Hiszem, hogy te vagy a világ Üdvözítője. Hiszem, hogy a te tanításod az örök életre vezető út. Lelkem szomjazik az élő vízre, az élő hitre. Ébressz bennem szomjúságot a te igazságod iránt! Ébressz bennem vágyat az örök élet iránt! A te szavadban felismerem az örök élet, az üdvösség tanítását. Add nekem az élő vizet, amely csillapítja szívem és lelkem szomjúságát!
Elmélkedés

Elmélkedés

Jézus egyik legszemléletesebb példabeszédét, a magvetőről szóló tanítást olvassuk a mai evangéliumban. Érdemes gondolatban nekünk is leülnünk a tó partjára, szemünket Jézusra szegezni és hallgatni szavait. Magunk elé képzeljük a magok elvetését a szántóföldbe. Az egykori hallgatóság számára jól ismert munka volt ez, számunkra kevésbé. Ne mezőgazdasági gépeket képzeljünk magunk elé, hanem egy embert, aki megy a szántóföldön, viszi a magokkal teli zsákot, belenyúl és egy maroknyit kezével széthint a földbe. Aztán továbblép, és újra szétszórja a magokat. Így már érthető, hogy miért nem hull minden mag a földbe, hanem az útszélre, a kövek és bogáncsok közé is kerül. Nem volna értelme összeszedni a rossz helyre hulló magokat, mert ez lassítaná a munkát.
Jézus magyarázata szerint Isten igéje is ilyen módon hull az emberi szívekbe, az enyémbe is. Ha egy ideig szívesen hallgatom a tanítást, de aztán hamar elfelejtem, akkor csak útszél vagyok, aki nem fog termést hozni. Ha figyelmesen hallgatom, de nincs meg bennem a szándék, hogy életemet a krisztusi tanítás szerint átalakítsam, akkor kőkemény szívű vagyok. Ha a mindennapi teendőim fontosabbak, mint a tanítás üzenetének megélése, akkor tövisekhez hasonló a szívem. És természetesen lehet jó talaj is a szívem, ha meghallgatom Jézust, tanítása és példája szerint élek.
(c) Horváth István Sándor
Napi szent

Árpád-házi Szent Kinga szűz

július 24.

IV. Béla király lánya volt. Szent Margit és Jolán testvére. Boleszláv lengyel királlyal élt Szent József-házasságban. A szegények és betegek gondozásában volt példamutató. Férje halála után testvérével, Jolánnal belépett az ószandeci klarisszák kolostorába. Meghalt 1292-ben.

IV. Béla imádsága termést hozott gyermekeiben. Isten, aki kiválaszt, és aki eltervezi életutunkat. Ezt az Isteni akaratot keresem minden napomon, ezt az Isteni akaratot akarom beteljesíteni életemmel.

IV. Béla és Laszkarisz Mária legidősebb leánya. Boldog Jolán, Boldog Konstancia és Szent Margit nővére. 1224. március 4-én született. Már szüzességi fogadalmat tett, amikor szülei államérdekre hivatkozva 1239-ben eljegyezték Boleszláv krakkói herceggel. Hatására férje szintén örök tisztaságot fogadott a krakkói székesegyházban, a nép ezért "szemérmes Boleszlávnak nevezte el. Élete királynéként is imádságban és a szegények, betegek ápolásában telt el. Férje halála (1279) után testvérével, Jolánnal az ószandeci klarisszák közé lépett, és ott is halt meg, mint főnöknő, 1292. július 24-én. Sírja búcsújáróhely lett. VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá, XII. Ince pápa 1695-ben Lengyelország védőszentjei közé iktatta, XI. Kelemen pápa 1715-ben Lengyelország és Litvánia védőszentjévé nyilvánította. II. János Pál pápa 1999 június 16-án avatta szentté.

Kinga az imádságban, a szegények szolgálatában tűnt ki királynéként is, szerzetesként is. Példája nyomán erősödjön imaéletünk, és keressük azt a módot, ahogy ma az igazáén rászorulókat megtalálhatjuk, és őket segíthetjük.

kép: A szobrot 2002. szeptember 15-én avatták, Belváros-Lipótváros és a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat állíttatta a belvárosi templom mellett. Alkotója Tóth Dávid

Elmélkedés
Mt 12,38
"... szeretnénk tőled egy jelet látni..."

Jézus hiába is produkált volna valami jelet, úgy sem látták volna. Azóta is jelek sora mutatja az égbe vezető utat, mégis sokan letérnek róla, mert nem látják a jeleket. Kinga, Apor Vilmos, Jácinta, Ferenc...
- jelek, nem is akármilyen jelek.
Szentatyánk valóban sok boldogot és szentet avatott. Van, aki ezt rosszalja, feleslegesnek tartja. De látja-e ezeket a jeleket?
Adjunk hálát e jelekért, és kérjünk újabbakat! Mert magyar egyházunknak is volna még kit jellé tenni!

Seidl Ambrus

http://www.katolikus.hu/szentek/0724.html

Szüzek miséje, 324. vagy szerzetesek miséje, 328.

Választható olvasmányok

Sir 26,1-4. 16-21
Mint a felkelő nap, olyan a derék asszony.

Lk 12,32-34
Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az ő Országát.

Egyetemes könyörgések

  1. Segíts, hogy a családi élet, a házasságban való elkötelezettség vonzó legyen a mai fiatalok számára! Hogy a házasok egymás számára a Te életed és szentséged közvetítői legyenek! Hallgass meg, Urunk!
  2. Add, hogy a partnerházasság ne csak a műveltebb társadalmi rétegekben, hanem az egészen szegények között is elképzelhető legyen! Hallgass meg, Urunk!
  3. Ne engedd, hogy bárkinek is anyagi, politikai vagy erkölcsi kényszerből kelljen házasságot kötnie! Add, hogy a nő és a férfi örökös szeretetszövetségét egészen szabadon köthesse meg színed előtt! Hallgass meg, Urunk!
  4. Áldd meg a házasokat, hogy a még házasság előtt állók számára vonzó példákká legyenek! Hallgass meg, Urunk!
  5. Hogy mi se feledjük soha, hol is van a mi igazi kincsünk! Hallgass meg, Urunk!
  6. Adj Szent Kinga mai ünnepén minden Kinga nevű testvérünknek boldog névnapot! Hallgass meg, Urunk!
Tovább a szentekhez