Nyilatkozat a közoktatási törvény kapcsán

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a katolikus hívek nevében, a nemzet jövője iránt érzett felelőssége tudatában, a szabadon megválasztott, felelős Parlamenttől kéri és elvárja egy olyan közoktatási törvény megalkotását, amely egyértelműen biztosítja
1) szülőknek, gyermekeknek, tanulóknak és tanároknak egyaránt, hogy vallásos meggyőződésüket szabadon vállalhassák;
2) a szabadon választható hitoktatást az iskolákban, a vallásos nevelést óvodai keretek között;
3) az egyházi iskolák szabad létrehozását;
4) az állami-önkormányzati feladatot átvállaló egyházi iskolák azonos mértékű anyagi támogatását;
5) hogy senkit - sem tanárt, sem szülőt, sem gyermeket - ne érjen erkölcsi vagy anyagi hátrány amiatt, hogy él a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvényben biztosított jogával.

Budapest, 1993. június 2.

Magyar Katolikus Püspöki Kar