Magánlátogatás az athéni Szent Dénes katolikus székesegyházban

Kedves Püspök Testvéreim!
Kedves Testvérek!

Elsősorban Msgr. Foszkolosznak, az athéni katolikusok érsekének és a Püspöki Konferencia elnökének szeretnék köszönetet mondani a meleg fogadtatásért, és erőfeszítéseiért, hogy ez a Szent Pál nyomdokait követő zarándoklatom létrejöhessen.

Örülök a püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők jelenlétének itt, a Szent Dénes-székesegyházban. Miként a II. Vatikáni Zsinat tanítja, az ilyen összejövetelek különleges jelentőségűek; ugyanis „az egyházmegyében a püspök körül, főleg a székesegyházban kibontakozó liturgikus életet mindenki igen nagyra becsülje. Legyen mindenki meggyőződve róla, hogy az Egyház a legkiválóbb módon akkor lesz láthatóvá, amikor Isten szent népe teljesen és tevékenyen részt vesz a közös liturgiában” (SC 41), melyet a püspök vezet, s körülötte papsága „drága lelki koszorúja” (Antiochiai Szent Ignác: Levél a magnésziaiakhoz 13,1).

E székesegyház Szent Dénesnek oltalma alatt áll, aki egyike volt az első görögöknek, akik hallván Pál prédikációját a föltámadásról, megtértek. Adja Isten, hogy valamennyien befogadjátok az üdvösség e misztériumát annak érdekében, hogy élni tudjatok belőle és tanúi lehessetek testvéreitekkel együtt a kölcsönös elfogadás, szolidaritás és keresztény szeretet szellemében! Dénest a hagyomány nagy lelki embernek is tartja. Soha ne feledjétek, hogy a Krisztussal való bensőséges élet megerősíti a hitet, és bátorságot ad a misszióhoz! Ne féljetek átadni a fiataloknak Krisztus örömhírét, hogy így lehetővé tegyétek számukra az Egyházban és a világban az elkötelezett életet. Pontosabban közösségeiteknek szüksége van arra, hogy fiataljaitok elfogadják a radikálisabb krisztuskövetést a papságban és a szerzetesi életben. Ébresszetek hivatásokat!

Az Úr vezéreljen titeket utaitokon! Szűz Mária, Isten Anyja és az Egyház Anyja legyen számotokra a keresztény élet példája Isten hívásának készséges követésében és a felebarát gondos szolgálatában! Szeretettel adom rátok, családjaitokra és közösségeitekre apostoli áldásomat!

II. János Pál pápa