Jézus igen, Egyház nem?

Jézus: Igen! Egyház: Igen! - Egy kis bepillantás az Egyház és Jézus kapcsolatába…

Az Egyház Krisztussal, Krisztusból és Krisztustól kapott küldetésben él, vagyis közösségben alapítójával. „Krisztus feje az Egyháznak: testének ő a megváltója…” (Ef 5,23).

Jézus igen, Egyház nem?

Az Egyház Krisztussal él.

„Nélkülem semmit sem tehettek”, „aki bennem marad, [...] az bő termést hoz”. (Jn 15,5) Nincsen önálló és Jézustól független élete az Egyháznak. Jézus Krisztus pedig az Egyházában akar élni, jelen lenni a „világ végéig”.

Az Egyház Krisztusból él.

Semmije nincs, ami a sajátja volna, mindene, amivel csak rendelkezik, Krisztusé.

Krisztustól kapott küldetésben él.

Az Egyháznak az a küldetése, amit Jézus Krisztus bízott rá: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,19–20)

 

Minek az intézmény? Olyan merev és életidegen így ez az Egyház! – hallani sokfelől. Pedig ennek éppen ellentmond a tény, hogy a fenti küldetés nyomán Jézus örömhíre eljutott minden földrészre, 2000 év alatt minden nemzedékhez. Ezt a célt szolgálta és szolgálja az Egyház mint intézmény. Az intézmény szerepe, hogy egyszerre biztosítsa a haladást és az állandóságot. A haladás az elődök által kidolgozott eredmények felhasználása nélkül elképzelhetetlen. De nem kisebb fontosságú az intézménynek az a tulajdonsága sem, hogy képes rögzíteni, tárgyiasítani az emberi érintkezés, a társas élet normáit. Az ember a közösségben találja meg biztonságát. E biztonság feltétele azonban az, hogy az egyén ismerje a közösségi „játékszabályokat”.