Harmadik pillér a szubszidiaritás elve.

Ezen elv szerint „egy magasabb szintű közösségnek nem szabad beavatkoznia egy alacsonyabb szintű közösség belső életébe, és nem szabad megfosztania illetékességétől, épp ellenkezőleg, szükségleteiben támogatnia és segítenie kell, hogy annak tevékenységét összehangolja a társadalmat alkotó más tényezőkkel, tudniillik a közjó érdekében.” (II. János Pál pápa Centesimus annus kezdetű enciklikája)

A hierarchia magasabb szintjén is van valaki, és nem mindegy, hogy ez a valaki milyen. Az a jó, ha nem nyom el, hanem kisegít, szolgál. Isten is hierarchikus rendszerben szeret, segít minket. A gazdasági életben ugyanígy használható a szubszidiaritás: ha a vállalat vezetése az alsóbb szintek érdekeit nézi, például megadja a megfelelő fizetést vagy biztosítja a megfelelő munkakörülményeket. Ettől ő még profitot termelő vállalat marad, csak nem a profitmaximalizálás alá söpri be az összes többi célját, hanem a célja értékcél lesz: maga az ember.