Szeretetszolgálat

„Amit legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40). E krisztusi tanítást megszívlelve a Katolikus Egyház egyik legfontosabb feladata a szegények, elesettek felkarolása.

Szeretetszolgálat

Az istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet minden egyes hívő feladata, ugyanakkor az egész egyházi közösségé is: a helyi, plébániai szinttől kezdve az egyházmegyéken át a világegyház egészéig. Ezt az Egyház különböző szervezeteken keresztül gyakorolja. Magyarországon a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat szociális otthonok működtetésével, módszertani képzésekkel lát el karitatív tevékenységet. A Karitász pedig, amely világszerte csaknem 200 országban működik, korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat: szociális, egészségügyi intézményeket tart fenn, illetve különböző segélyprogramokat, akciókat szervez. A rendszerváltás óta karitatív téren nagyon jelentős és ismert a Máltai Szeretetszolgálat munkája is.

Mindazoknak, akik az Egyház karitatív szervezeteiben dolgoznak, nem csupán hozzáértően kell végezniük az éppen szükséges teendőket, hanem a szívükkel kell úgy odafordulniuk a másikhoz, hogy az megérezhesse emberi jóságukat.

A teljesség igénye nélkül csak néhányat említünk meg a Katolikus Egyház karitatív tevékenységei közül: szegények, hajléktalanok, hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők segítése; szenvedélybetegek gyógyítása; kórházak, idősotthonok üzemeltetése stb.

Lásd bővebben:
www.karitasz.hu,
www.szeretetszolgalat.hu,
www.maltai.hu