Az egyház társadalmi tanítása2

Az egyház tanítása ma is sok társadalmi és gazdasági kérdésre ad választ. A pápai enciklikákon keresztül olyan paradigmáról beszél az egyház, melyet emberi gondolkodásmódunk határoz meg. Ez az emberi gondolkodásmód az alapja keresztény hitünknek.

Az egyház társadalmi tanítása

Az egyház társadalmi tanításának öt alappillére van.

 Ezek közül az első és egyben legfontosabb az emberi méltóság.

A második pillér a szolidaritás, vagyis a szegények különleges szeretete.

Harmadik pillér a szubszidiaritás elve.

A negyedik pillér a közjó.

Az ötödik pillér az igazságosság, mely az Egyház társadalmi tanításának egyik sarokpontja.