A főparancs

„És megkérdezte Jézust egy a törvénytudók közül: Mester, melyik a legfőbb parancs a Törvényben? Jézus azt mondta neki:
1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”
(Mk 12,30-31)

Búcsúbeszédében Jézus „új parancsot” adott nekünk:
„Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” (Jn 13,34)