A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozata

Az Országgyűlés azóta elfogadta a 2005. évi zárszámadási törvényt az általunk kifogásolt tartalommal anélkül, hogy erre az egyeztetésre sor kerülhetett volna.

A zárszámadási törvényben elfogadott összegek hátrányosan érintik az egyházunk által fenntartott oktatási, szociális és kulturális intézményeket. Fájlaljuk, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya nem teljesítette a Szentszékkel kötött nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeit.

Természetesnek tartjuk, hogy ha általános gazdasági megszorítások szükségesek, ez intézményeinkre is vonatkozik, azonban nem tartjuk elfogadhatónak a diszkriminatív jellegű megkülönböztetést egyházi intézményeink hátrányára.

Egyházunk változatlanul a kormánnyal és a kormány felelős minisztériumaival való nyílt, őszinte és érdemi párbeszéd híve. Bízunk benne, hogy a párbeszéd során megtaláljuk a mindkét fél számára elfogadható megoldást.

Budapest, 2006. november 23.