Az emberi élet védelmében

Mivel a magyar törvényhozás még ebben az esztendőben tárgyalja a terhességmegszakítással kapcsolatos törvényt, a Magyar Kato­likus Püspöki Kar megismétli az egy évvel ezelőtt kiadott nyi­latkozatának álláspontját. Mivel a magzat az első pillanattól kezdve önálló emberi élőlény, a magzati élet védelme az emberi természetből fakadó erkölcsi kötelezettség világnézettől függetlenül mindenki számára.
Az élethez való jog az alapvető emberi jogokhoz tartozik.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar mindezek alapján tisztelettel fordul a törvényhozókhoz, hogy az abortusz kérdésében az er­kölcsi szempontok és az élethez való alapvető emberi jogok alapján alkosson törvényt, amely korlátozás nélkül kiterjed a magzati élet teljes védelmére.
Bizalommal kéri a hívek állhatatos imáját a törvényhozás tagjai számára, hogy az erkölcsi értékek és az alapvető emberi jogok szerinti törvényt hozzanak. Egyben ne mulasszák el az engesztelést az emberi élet ellen elkövetett számtalan bűnért. Ilyen mó­don eszközölhetjük ki Isten áldását népünk életére és vezetőinek munkájára.