Az MKPK nyilatkozata a bevezetés előtt álló abortusztablettáról

Az emberi élet Isten különleges ajándéka, amelyet védenünk kell a fogantatástól a természetes halálig. Minden embernek Istentől kapott természetes joga van az élethez. Az emberi életnek vannak bizonyos szakaszai és állapotai, amikor különösen rászorul mások oltalmazó szeretetére: a születés körül, betegség esetén és öregkorban. Ennek biztosítása az egyén és a társadalom kötelessége.
A mások életének tisztelete és védelme nem relativizálható. Az abortusztablettával egy önmagát megvédeni nem tudó emberi életet oltanak ki. Ezért ennek használata is súlyos bűn. Az élet kioltása mellett arra is figyelmeztetünk, hogy a tablettákkal elvégzett abortuszok egészségi, lelki és társadalmi következményei beláthatatlanok.
Felhívunk minden katolikus hívőt és minden jóakaratú embert, hogy áldozatkész szeretettel siessen a súlyos válsághelyzetbe jutott nők segítségére, felkínálva a személyes és intézményes gondoskodás minden módját, hogy a megfogant emberi élet méltó körülmények között világra jöhessen és nevelkedhessen.

Budapest, 2005. szeptember 23.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Fotó: www.communio.hu/meh