Úrangyala imádság Máriamezőn

Úr Angyala a szentmise után

Kedves Barátaim!

Szép ünnepünk és a XX. Ifjúsági Világnap is a végéhez közeledik. A szívemben fölhangzik egy hangos „Köszönöm!”.

Bizonyos vagyok benne – és hallom is –, hogy ez mindannyiatokban egyöntetűen visszhangzik. Maga Isten ültette ezt a szívünkbe, és Ő pecsételte meg az Eucharisztia ünneplésével: mert az „Eucharisztia” szó annyit jelent, hogy „hálaadás”. Igen, kedves fiatal barátaim, a hála szava, mely a hitből fakad, a Neki – az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek – szóló dicséretben fejeződik ki, aki a maga végtelen életének nagy bizonyságát adta nekünk.

A mi „hálánk”, mely elsősorban Istenhez száll – hiszen csak Ő ajándékozhatta nekünk azt, ami történt –, kiterjed mindazokra, akik a szervezésen és a megvalósításon dolgoztak. Az Ifjúsági Világnap ajándék volt, de ahogyan megvalósult, sok-sok munka eredménye is. Ezért szeretnék szívből köszönetet mondani különösen a Laikusok Pápai Tanácsának, melynek elnöke, Stanislaw Rylko érsek úr nagy segítséget kapott e Tanács titkárában, Msgr. Josef Clemensben, aki hosszú éveken át az én titkárom is volt. Köszönetem ugyanígy szól német Püspöktestvéreimnek, elsősorban természetesen Joachim Meisner bíboros úrnak, Köln érsekének. Köszönetet mondok a politika és a közigazgatás képviselőinek, akik sokat tettek és nagylelkűen segítettek, hogy ezekben a napokban minden rendezvény fennakadások nélkül folyhasson le; köszönöm a német egyházmegyékből és minden nemzetből való sok önkéntes munkáját. Szívből kívánom, hogy „Isten fizesse meg” a sok kontemplatív kolostor lelki segítségét, akik imáikkal kísérték ezt az ifjúsági találkozót.

Most, amikor a föltámadott Krisztus élő jelenléte táplálja bennünk a hitet és a reményt, örömmel hirdetem meg, hogy a következő Ifjúsági Világnap 2008-ban Ausztráliában, Sidney-ben lesz. Az egész világról érkezett fiatalok életútját Mária anyai és figyelmes vezetésére bízzuk!

Most pedig imádkozzuk el az Úr Angyalát!