Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) elnökének közleménye

Megelégedéssel vettem tudomásul a strasbourgi Európai emberi Jogok Bírósága Nagy Kamarájának ítéletét, amelyet a Lautsi c. Italia (requête n° 30814/06) per újratárgyalását követően hozott. A kereszt olaszországi iskolai tantermekben való kifüggesztésével kapcsolatos per 2009. november 3-i elsőfokú ítéletét ugyanis az olasz Kormány 2010. január 29-én benyújtott keresetével megfellebbezte.

A Nagy Kamara mai ítélete, amely a korábban elfogadott határozatot ellenkező értelemben megváltoztatta, józan ítélőképességre, bölcsességre és szabadságra vall.

A jelen ítélet végérvényessége szimbolikus jelentőségű, messze túlmutat a konkrét olasz eseten, ahogyan ezt az első ítéletre vonatkozó számos európai és a világ más tájairól érkező reakció is bizonyította.

A mai nap történelmi jelentőségű, hiszen nemcsak a keresztényeket jogosítja fel a reménységre, hanem minden olyan – akár hívő, akár nem hívő – európai polgárt is, akit a 2009 november 3-i ítélet mélyen megsértett, mert olyan folyamatokat kell aggodalommal figyelniük, amelyek egy nagy kultúrát – mint amilyen a keresztény is – akarnak felőrölni, végérvényesen aláásva saját identitásukat is.

Minden olyan felfogás, amely a kereszt nyilvános helyeken való jelenlétét az emberi jogokkal ellentétes dologként értelmezné, egyenértékű lenne Európa lényegének megtagadásával. A kereszt nélkül az, amit ma Európának ismerünk, nem is létezhetne. Ezért a mai ítélet mindenekelőtt Európa győzelme.

Egyetértek a Nagy Kamarával, mert döntéséből arra következtethetünk, hogy a vallási kérdéseket a tagállamoknak nemzeti hatáskörükön belül kell rendezniük.

Meg vagyok győzödve arról, hogy a Nagy Kamara mai ítélete sok európai polgár bizalmát fogja növelni az Európai Bíróságban és az európai intézményekben. Ezzel a bírák elismerték, hogy az emberi jogok kultúrája és a keresztény civilizáció nem zárja ki egymást szükségképpen.

St. Gallen, 2011. március 18.

Erdő Péter bíboros
esztergom-budapesti érsek
a CCEE elnöke

 

Kapcsolódó hír a Magyar Kuríron: 
Döntött az Európai Emberi Jogi Bíróság: maradhat a feszület az olasz tantermekben