Szólj hozzám....

Immár ötödik éve, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia minden esztendőben egy-egy konkrét, a társadalom számára is fontos keresztény értékre összpontosító üzenettel lép a nyilvánosság elé. A kommunikációs programok célja, hogy tájékoztassák a társadalmat a Katolikus Egyház tevékenységéről, és párbeszédet kezdeményezzenek az Egyházhoz kevésbé kötődő, jó akaratú emberekkel.
Az üzenetet óriásplakátokkal, közterületen, sajtóban és intézményekben elhelyezett hirdetményekkel, rádió- és tévéspottal népszerűsítik. A program témájáról konferenciákat szerveznek, valamint didaktikai anyagok készülnek iskolák, hittancsoportok és plébániai közösségek részére. A Szólj hozzám… program célja, hogy a figyelmet ráirányítása az igazi kommunikáció mibenlétére és fontosságára.

Az ember teremtettségénél és természeténél fogva társas lény, ezért elemi szükséglete, hogy kapcsolatokat létesítsen. Az egymás közötti és a Teremtővel folytatott kommunikáció minden közösség létének egyik alapfeltétele. Az Egyház tanítása szerint a kommunikáció több, mint gondolatok közlése és érzelmek jelzése. Legmélyebb szinten saját magunk odaajándékozása a szeretetben.

Számos egyéni és szociális probléma adódik abból, hogy a modern társadalomban az emberek közötti és az Istennel folytatott kommunikáció nem, vagy csak töredékes formában valósul meg. A médiumok világa nem pótolja és nem is pótolhatja az ember-ember, ember-Isten közötti személyes kapcsolatot. Mindig szükségünk lesz Valakire, akihez szólhatunk, aki meghallgat bennünket, akitől választ kapunk egzisztenciális kérdéseinkre, akivel megosztjuk örömünket, bánatunkat, gondolatainkat, és aki válaszol kérdéseinkre. Pilinszky János szerint a beszéd nem más, mint „adás és befogadás. Nyitottság. Szeretet.” (Néhány szó a szavakról)

Az Egyház fontosnak tartja, hogy rámutasson az Istennel és embertársainkkal folytatott kommunikáció jelentőségére és nélkülözhetetlen szerepére. Szeretné felhívni az emberek figyelmét arra, hogy kommunikálni kell, mert emberi létünk kiteljesedésének alapfeltétele.

A kommunikációs program központi üzenete: keressük az alkalmakat, ragadjuk meg a lehetőségeket, hogy szóljunk Istenhez és embertársainkhoz egyaránt. Beszéljünk, beszélgessünk egymással, mert a kommunikáció révén válunk emberré. Szólj hozzám…

Szólj hozzám...  Letölthető kísérőanyag  a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2005. évi kommunikációs programjához ifjúsági és felnőttcsoportok számára (pdf)

A plakátok letölthetők nagyobb méretben:

hagyományos plakát (224 KB)
óriásplakát (315 KB)