Témák mutatója

A számok a Direktórium számozott szakaszaira utalnak, ahol a téma előfordul. A vastagon szedett számok kifejezetten a témáról szólnak. A számok után a vö. a rokon témákra utal.

alkalmazkodás: 7, 10, 109, 112, 119, 133, 134, 143, 156, 166-170, 185, 200, 202, 283 (vö. címzettek, inkulturáció, élethelyzet)

állandó katekézis: 51, 69-70, 71-72, 82, 232, 235. (vö. beavató katekézis)

apologetika: 110.(vö. hit megismerése, tudományok)

apostolkodás: 30, 176, 185, 231, 232, 261(vö. evangelizáció, keresztény elkötelezettség, misszió, új evangelizáció)

apostolok: 43, 65, 96, 105, 121, 127, 153, 158 (vö. Pápa, püspök)

aszkézis: (vö. bűnbánat)

átadás: 8, 30, 42-44, 46, 78, 79, 87, 96, 98, 105, 107, 111, 120, 122, 128, 132, 134, 138, 148, 149, 172, 191, 207, 217, 221-223, 230, 235, 236, 240, 241, 270 (vö. hagyomány, igehirdetés)

ateizmus: 22l (vö. vallási közömbösség, nem hívők, szekularizáció, élethelyzet)

Atya: 15, 25, 32, 36-37, 43, 54, 56, 70, 81, 82, 84-87, 89, 94, 98-100, 102, 106, 111, 115, 122, 129, 130, 132, 137, 140-143, 154, 189, 255, 288, 290 (vö. Isten, Szentháromság)

audiovizuális eszközök: 160, 266, 283 (vö. kommunikáció,, tömegtájékoztató eszközök )

babona: 192, 195.

beavató katekézis: 67-69, 72, 82, 89, (vö. állandó katekézis,, katekézis növendékei, katekumenátus, katekumenok keresztény beavatás)

bérmálás: 65, 91, 181, 231, 232 (vö. Eucharisztia, keresztény beavatás, keresztség, szentségek )

Biblia: 149, 151, 154, 188 (vö. Isten szava, Szentírás)

biblikus katekézis 89, 108, 117, 118, 128 (vö. Forme di catechesi, Isten szava, Scrittura)

boldogságok: 85, 103, 115, 117, 228. (vö. Isten országa, keresztény lelkiség, keresztény élet )

Boldogságos Szűz Mária: 55, 78, 154, 196, 291 (vö. Egyház, Jézus Krisztus)

bűn: 16, 30, 37, 101, 102, 116, 117, 204 (vö. erkölcs, megtérés, Tízparancsolat)

bűnbánat: 30, 37, 101, 102, 232 (vö. bűn, erkölcs, megtérés, szentségek)

család: 6, 18, 19, 37, 44, 51, 55, 60, 71, 76, 79, 94, 106, 158, 178- 180, 186, 188, 189, 207, 211, 226-227, 253, 255, 257, 273, 279 (vö. szülők, házasság )

csoport: 7, 50, 159, 184, 220, 221, 233, 244, 245, 247, 267 (vö. egyesületek és mozgalmak, közösség, módszer )

csorbítatlan üzenet: 42, 43, 46, 91, 97, 111-113, 114, 115, 175, 243 (vö. hiteles üzenet, üzenet)

direktórium: 1, 7- 13, 62, 87, 120, 134, 140, 197, 213, 282, 283, 284, 287 (vö. egyházmegyei kateketikai terv, munkaeszköz [szerszám])

egyesületek és mozgalmak: 253, 261, 262 ( vö. közösség, csoportok, laikusok, módszer)

Egyház szociális tanítása: 17, 30, 71, 133, 175, 285 (vö. üzenet)

Egyház története: 30, 35, 108, 130, 148, 222, 240

Egyház: 15-19, 21-25, 27, 28, 30, 32-33, 42-45, 46-51, 53, 55, 58-60, 62-64, 66, 71, 77-79, 81-83, 85-86, 90-91, 94-95, 97, 100, 102, 103, 105, 108, 109, 115, 119, 127-129, 131, 141, 148, 154, 159-161, 167-170, 197, 199, 216-221, 228-232, 236, 253-257, 263, 270 (vö. Isten népe, katekézis egyházi jellege, keresztény közösség, Tanítóhivatal)

egyházatyák: 2, 33, 44, 89, 96, 107, 126, 129, 130, 202 (vö. hagyomány, katekumenátus)

egyházi bázisközösségek: 253, 263-264. (vö. egyesületek és mozgalmak, katekézis helyei, keresztény közösség)

egyházmegye: 29, 59, 76, 131, 135, 136, 217-218, 219, 223, 225, 228, 229, 231, 233, 234, 239, 250-252, 265-269, 273-275, 281 (vö. helyi egyház, püspök, részegyház)

egyházmegyei kateketikai terv: 225, 274-275 (vö. helyi egyház, katekézist végzők, nevelő lelkipásztorkodás, püspök, részegyház)

egység: 5, 17, 27, 30, 86, 93, 100, l06, 121, 122, 131, 134, 136, 170, 173, 197, 235, 238, 257, 272, 273 (vö. ökumenizmus, pluralizmus)

elbeszélés: 89, 107, 115, 128, 129, 130 (vö. módszer, üdvösség története)

élethelyzet: 7, 8, 10, 12, 17, 22, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 47, 50, 58, 59, 62, 76, 102, 103, 118, 119, 121, 124, 131, 133-135, 139, 151, 152, 165-167, 169, 170, 176-178, 184-187, 189-193, 197, 200, 201, 207, 210, 212, 213, 232, 236, 244, 258, 266, 276, 277, 279-280, 281, 283, 285 (vö. alkalmazkodás, idők jelei, kultúra, kultúrák, társadalom)

életszentség: 27, 56, 70, 123, 174, 189, 205 (vö. keresztény lelkiség, szentek)

elméleti katekézis: 89, 108, 128 (vö. hit megismerése, hitvallás, tanítás, Tanítóhivatal)

elő-katekézis: 62, 117. (vö. elő-katekumenátus, kérügmatikus katekézis)

elő-katekumenátus : 62, 88, 117, 185, 256 (vö. elő-katekézis, katekézis kerigmatica)

első igehirdetés: 48, 51, 56, 57, 58, 60, 61-62, 80, 82, 88, 212, 232, 260, 276 (vö. igehirdetés, Kerigma)

ember szabadsága: 100, 143, 147, 156-157, 162, 185

emberi élet: 108, 117, 274

emberi jogok: 18-19. (vö. fejlődés, felszabadítás) emberi személy: 18, 19, 20, 23, 36, 38, 39, 41, 49, 50, 53-55, 67, 80, 81, 85, 87, 92, 97, 98, 102, 115, 116-117, 123, 131-133, 138140, 143-147, 150, 152, 158, 159, 161-163, 167, 170, 171, 185, 188-190, 192, 200, 231, 232, 238, 242-244, 259, 261, 263, 278 (vö. tapasztalat)

emlékezet: 46, 66, 107, 141, 144, 154, 262 (vö. hit pedagógiája, emberi személy, hagyomány)

érdeklődés az Evangélium iránt: 51, 55, 56, 62, 89, 185 (vö. evangéliumi előkészítés, Ige magvai)

erkölcs: 22, 23, 30, 85, 86, 87, 98, 104, 108, 115, 117, 121, 122, 123, 175, 182, 240, 244, 255, 279 (vö. szeretet, Tízparancsolat ) értékek: 9, 21, 23, 33, 67, 73, 78, 87, 95, 110, 113, 115, 157, 175, 193, 195, 227, 228, 237, 244, 255, 263, 279 (vö. Ige magvai)

eszkatológia: 69, 102, 115, 117, 122 (vö. üzenet ) Eucharisztia: 51, 65, 70, 82, 85, 91, 115, 159, 218, 232, 258 (vö. bérmálás, keresztény beavatás, keresztség, liturgia, szentségek)

Evangélium: 8, 14-16, 21, 30, 31, 33-35, 43- 50, 53, 55, 56, 58, 61-63, 65, 66, 70, 71, 73, 78, 79, 85, 86, 97, 101-102, 103, 105, l06, 108-111, 113, 115-117, 125, 131, 134, 138, 143, 147, 148, 152, 158-160, 162, 163, 167-169, 175, 181, 183, 185, 194, 200-204, 206, 208, 211, 217, 218, 219, 222, 223, 227, 230, 232, 235, 236, 238, 241, 254, 255, 270, 280, 285 (vö. igehirdetés, evangelizáció, Isten országa )

evangéliumi előkészítés: 56, 200 (vö. Ige magvai, értékek) evangelizáció: 4, 5, 7, 8, 15, 21, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 39, 46-49, 50, 53, 58, 59, C,0, 62, 63, 64, 73, 77, 78, 85, 86, 88, 97, 102, 104, 109, 110, 112, 133, 160, 169, 183, 185, 200-202, 209, 212, 217, 221, 230, 232, 233, 239, 243, 273, 276, 277, 279, 286, 288 (vö. Evangélium, misszió, pogány misszió, új evangelizáció)

fejlődés: 18, 20, 21, 22, 26, 87, 92, 146, 148, 157, 159, 165, 171, 181, 211, 212, 220, 242, 259, 289 (vö. emberi jogok, fölszabadítás)

felnőttek katekézise: 29, 51, 59, 171-176, 179, 258, 275 (vö. felnőttek, katekézis címzettjei)

felnőttek: 2, 3, 17, 24, 29, 33, 51, 58, 59, 68, 72, 157, 159, 171-176, 178, 179, 182, 188, 197, 207, 214, 220, 221, 227, 229, 232, 233, 247, 256, 258, 274, 275, 276, 279 (vö. felnőttek katekézise)

felszabadítás: 16, 37, 97, 101, 103-104, 211 (vö. fejlődés, igazságosság)

fiatalok katekézise: 181, 184-185, 207 (vö. fiatalok, katekézis címzettjei, serdülők)

fiatalok: 2, 25, 26, 30, 33, 51, 58, 60, 66, 72, 73, 76, 159, 162, 176, 181-183, 184, 185, 188, 191, 197, 207, 208, 211, 212, 220, 221, 227, 229, 232, 233, 242, 247, 255, 258, 259, 262, 274, 276, 278, 279 (vö. fiatalok katekézise, katekézis címzettjei, serdülők)

Fides qua/quae: 51, 85, 92, 93, 144 (vö. hit, hit megismerése, megtérés)

fogyatékosok katekézise: 189 (vö. katekézis címzettjei)

föltámadás: 16, 34, 40, 65, 117 (vö. Húsvét, Jézus Krisztus)

folyamat: 6, 47-49, 56, 57, 62, 63, 67, 69, 73, 77, 78, 82, 88, 89, 91, 105, 109, 126, 129, 130, 132, 138, 140, 143, 149, 150, 151, 155-157, 170, 178, 181, 204- 207, 210, 212, 218, 219, 220, 237, 240, 243, 247, 248, 259, 264, 274, 27l 277, 279, 280, 282 (vö. hit fokozatossága, út)

gyermekek katekézise: 72-73, 177-180 (vö. család, gyermekek, kisgyermekek, katekézis címzettjei, szülők)

gyermekek: 72, 73, 76, 177-178, 180, 197, 208, 229 (vö. család, gyermekek katekézise, szülők)

hagyomány: 26, 30, 35, 42-45, 44, 58, 76, 78, 85, 89, 94-96, 120, 121, 125-130, 132, 133, 154, 155, 178, 188, 212, 232, 283 (vö. átadás, Szentírás)

házasság: 176, 228, 232, 258 (vö. család, szentségek, szülők)

helyi egyház: 132, 133, 134 (vö. részegyház,egyházmegye, püspök)

helyi katekizmusok: 8, 93, 110, 119, 121, 122, 131, 135, 136, 210, 284 (vö. direktórium, katekézis egyházmegyei terve, munkaeszköz [szerszám])

hit érettsége: 2, 47, 51, 56, 58, 61, 74, 75, 80, 82, 88, 89, 92, 139, 142, 143, 148, 155, 156, 159, 167, 173, 204, 206, 209, 221, 224, 238, 241, 242, 244, 246, 247, 275 (vö. Felnőttek, hit, keresztény beavatás, öregek)

hit megismerése: 23, 34, 38, 42, 55, 56, 67, 80, 84, 85, 86, 87, 92, 101, 105, 108, 111, 121, 129, 130, 154, 207, 218, 231, 235, 240, 254 ( vö. fides qua/quae, igehirdetés, kateketikai tevékenység, katekézis, katekumenátus, új evangelizáció, út, üzenet)

hit megvallása: 56, 66, 67, 78, 82-83, 97, 99, 105, l06, 107, 122, 123, 218, 223, 278 (vö. hit, hitvallás, hitvallási formula, keresztény beavatás)

hit pedagógiája: 2, 8, 30, 35, 118, 132, 138-141, 144, 145-150, 153, 154, 158, 164, 189, 215, 232, 237, 244, 249 (vö. isteni pedagógia, módszer, tudományok)

hit: 14, 16, 22, 25, 26, 29, 30, 48, 51, 53-55, 56-59, 61, 62, 64-71, 78, 79, 82-89, 91, 92, 94-96, 99, 100, 102, 105109, 114, 115, 117, 121-123, 125, 127, 128, 130, 133-138, 143, 152, 154, 155, 157, 175, 178, 181, 184, 195, 197, 200, 202, 203, 208, 222, 224, 226, 237, 238, 241, 254, 255, 279 (vö. Fides qua/quae, hit megvallása, megtérés)

hiteles üzenet: 44, 79, 111-112, 125, 134, 169, 175, 198, 223, 236, 284 (vö. csorbítatlan üzenet, üzenet)

hitletétemény: 94, 112, 125-126, 129, 135, (vö. hagyomány,Katolikus Egyház Katekizmusa, Tanítóhivatal, Szentírás)

hitre nevelés: 48, 51, 56, 57, 62, 67-71, 76, 84-87, 91, 104, 122, 130, 131, 142, 147, 148, 178, 185, 189, 192, 194, 200, 220, 227, 237, 244, 253, 257, 266, 279 (vö. állandó katekézis, katekézis)

hitvallás: 82-83, 146 (vö. hit, hit megismerése, hit megvallása, hitvallási formula)

hitvallási formula: 83, 85, 88, 89, 108, 115, 117, 119, 128-130, 132, 146, 149, 154, 208, 240 (vö. hit, hit megvallása, hitvallás)

homília: 48, 51, 52, 57, 70, 207, 260 (vö. Ige szolgálata, katekézis, kommunikáció, prédikáció)

Húsvét: 16, 59, 85, 91, 101, 115, 117, 256 (vö. Eucharisztia, föltámadás, Jézus Krisztus, keresztség)

idők jelei: 31-32, 39, 108 (vö. Ige magvai, élethelyzet)

igazságok hierarchiája: 42, 97, 99, 114-115, 123, 132, 197, 24 (vö. rendszerbe foglalt üzenet, üzenet)

igazságosság: 102, 104, 157, 199 (vö. életszentség felszabadítás, szegénység, szociális tanítás)

Ige magvai: 33, 86, 91, 95, 200. (vö. értékek, evangéliumi előkészítés)

Ige szolgálata: 9, 35, 51-52, 57, 51, 64, 69, 71, 73, 77, 79, 82, 93, 97, 108, 121, l27, 146, 148, 169, 170, 222, 257, 260, 272, 280 (vö. evangelizáció, Isten szava)

igehirdetés: 10, 14, 23, 31, 33, 34, 39, 46- 48, 5053, 56, 57, 60-62, 65, 74, 80, 82, 85, 86, 88, 97, 102, 103, 110, 113, 117, 138, 140, 151, 153, 158, 164, 175, 181, 186, 194, 200, 203, 212, 214, 232, 241, 258, 260, 270, 276, 277 (vö. elő-katekézis, első igehirdetés, kateketikai tevékenység, missziós tevékenység, pogány misszió)

imádság: 56, 70, 71, 84, 85, 86, 87, 88, 101, 115, 119, 121-123, 129, 130, 135-137, 144-145, 156, 157, 175, 178, 201, 240, 247, 255, 262 (vö. Miatyánk, (vö. liturgia, müsztagogikus katekézis)

inkulturáció: 8, 21, 91, 97, 109-110, 111-113, 133, 135, 138, 166, 169, 200, 202, 203-207, 208-210, 212-214 (vö. alkalmazkodás, kultúra )

iskola: 30, 51, 60, 73, 75, 76, 91, 124, 138, 142, 146, 178-180, 185, 211, 227, 248, 253, 259-260, 273, 279 (vö. iskolai vallásoktatás, nevelés)

iskolai vallásoktatás: 51, 60, 73-75, 76, 179, 199, 260, 276 (vö. iskola, nevelés)

Isten Fia: 40, 41, 50, 82, 91, 98, 99, 100, 108, 123, 235 (vö. Jézus Krisztus)

Isten Igéje: 8, 13, 15, 27, 35, 44, 50, 67, 70, 86, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 109, 116, 125, 128, 132, 142, 143, 146, 148, 150, 151, 170, 176, 204, 225, 263, 289 (vö. kinyilatkoztatás, Evangélium)

Isten népe: 27, 51, 65, 95, 105, 109, 119, 121, 143, 176, 199, 206, 207, 213, 217, 22 I, 257 (vö. Egyház, keresztény közösség)

Isten országa: 15, 34, 35, 84, 97, 101-102, 103, 104, 135, 137, 140, 163, 174, 177 (vö. Evangélium, kérügma)

Isten szeretete: 82, 115, 143, 255

Isten: 22-24, 30, 36-41, 55, 81-82, 98-102, 112, 115, 116, 118, 122-123, 139-140, 142-146, 195, 288- 289 (vö. Szentháromság )

isteni pedagógia: 8, 100, 112, i29, 131, 137, 138, 139-140, 142, 143, 146, 148, 152 (vö. Üdvösség története)

Istennek szentelt élet: 228-229. (vö. hivatás, szerzetesek)

Istennek szentelt személyek: 228 -229. (vö. Istennek szentelt élet, szerzetesek)

jelentős üzenet: 55, 102, 103, 107-110, 116-117, 123, 133, 134, 152, 153 (vö. csorbítatlan üzenet, üzenet)

Jézus Krisztus: 13, 15, 16, 23, 24, 26, 30, 32, 34-37, 40-43, 46, 48, 50, 51, 53-56, 59-61, 63, 65, 66, 69, 70, 75, 77, 78, 80- 82, 84-86, 92, 94, 96-103, 106-108, 111, 112, 115-117, 121, 123, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 147, 152, 158, 159, 163, 189-200, 217, 218, 221, 226, 231, 235, 239, 240, 261, 270, 289, 290 (vö. Isten, Isten Fia, krisztusközpontúság, Szentháromság)

Jézus Krisztus tanitványai: 15, 16, 25, 32, 34, 43, 46, 48, 50, 53, 56, 61, 64, 65, 67, 70, 81, 82, 84-86, 102, 103, 106, 107, 111, 115, 116, 121, 136, 137, 140, 142, 163, 217, 218, 222, 231, 239, 261, 263 (vö. Krisztus követése)

karizma: 44, 156, 222, 229 (vö. egyesületek és mozgalmak, szerzetesek)

katekéta: 98, 110, 138, 139, 147, 149, 152, 156, 159, 163, 169, 173, 186, 188, 219, 225, 230, 231-232, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 288, 289 (vö. hit pedagógiája, katekézist végzők, katekéták képzése, laikusok, tanító mester)

katekéták képzése: 11, 33, 137, 156, 176, 213, 216, 219, 225, 233, 234, 235-237, 238-247, 249-252, 279, 282 (vö. hit pedagógiája, katekéta, üzenet)

kateketikai tevékenység: 3, 8, 66, 156, 216 219, 225, 228, 230, 233, 264, 281, 283, 284 (vö. hit pedagógiája, katekézis, katekézis összehangolása)

katekézis 8, 10, 29--30, 35, 52, 63--68, 69, 71, 77-78, 80, 82, 84-87, 90, 112: 219, 272, 288. (vö. hit pedagógiája, kateketikai tevékenység, katekézis címzettei, katekézis fajtái, katekézis célja, üzenet)

katekézis célja: 30, 66, 80-83, 84, 87, 142, 158, 218, 220, 254, 264 (vö. katekézis )

katekézis címzettjei: 8, 11, 33, 35, 58, 86, 112, 118, 130, 132, 133, 135, 138, 148, 163, 167, 168, 174, 191, 215, 233, 235, 238, 273-275, 282 (vö. Felnőttek, fiatalok, gyermekek, katekézis növendékei, katekumenátus, katekumenok, keresztény beavatás, kisgyermekek, öregek, serdülők)

katekézis egyházi jellege: 30, 35, 44, 78-79, 97, 105-106, 218, 219, 236 (vö. Egyház)

katekézis fajtái: 48, 59, 68, 71, 89, 108, 117, 118, 176, 185, 190, 226, 272, 275 (vö. állandó katekézis, beavató katekézis, biblikus katekézis, elméleti katekézis, kérügmatikus katekézis, müsztagogikus katekézis)

katekézis feladatai: 77, 84, 85-87, 175 (vö. hit pedagógiája, katekézis, katekézis célja, munkaeszköz [szerszám] Tanítóhivatal)

katekézis fokozatossága: 47, 77, 88-89, 91, 109, 112, 129, 129, 289 (vö. folyamat, út)

katekézis forrásai: 93, 94-96, 127, 130, 132, 138, 149, 283 (vö. Egyház története, egyházatyák, hagyomány, értékek, Ige magvai, Katolikus Egyház Katekizmusa, Szentírás, szentek, Tanítóhivatal, teológia)

katekézis helyei: 91, 95, 110, 158, 178, 211, 216, 253, 254-257, 259, 262, 264, 278 (vö. család, egyesületek és mozgalmak, egyházi bázisközösségek, katekézis, keresztény közösség, iskola)

katekézis megszervezése: 12, 35, 219, 223, 234, 265-266 (vö. egyházmegyei terv, katekézis összehangolása)

katekézis növendékei: 16, 29, 66, 78, 90, 91, 104, l06, 108, 110, 133, 145, 157, 165, 220, 221, 230, 239, 241, 254, 266, 283 (vö. katekumenátus, katekumenok, katekézis címzettjei, keresztény beavatás)

katekézis összehangolása: 216, 219, 269, 272-273, 276, 278, 279 (vö. egyházmegye, egyházmegyei kateketikai terv, helyi egyház, kateketikai tevékenység, katekézis megszervezése, püspök, részegyház)

katekézis szolgálata: 13, 59, 216, 219, 231, 233, 287 (vö. Ige szolgálata, katekézis, szolgálat)

katekézist végzők: 8, 178, 216, 217, 219, 250 (vö. katekéta, Istennek szentelt személyek, képzés, laikusok, papok, szerzetesek, papok, püspkök)

katekizmusok: 3, 8, 9, 11, 30, 93, 110, 118, 119, 121, 122, 130-132, 134-135, 136, 141, 175, 210, 213, 266, 271, 282, 284-285 (vö. direktórium, munkaeszköz [szerszám])

katekumenátus: 2, 47, 51, 58, 59, 62, 68, 78, 88-91, 110, 117, 129, 141, 172, 176, 185, 214, 256, 258, 266, 276, 277 (vö. beavató katekézis, bérmálás, Eucharisztia, keresztény beavatás, keresztség, szentségek )

katekumenok: 16, 29, 66, 78, 86, 90, 91, 104, 106, 108, 110, 132, 133, 165, 172, 220, 230, 239, 254, 256, 283 (vö. katekézis címzettjei, katekézis növendékei, katekumenátus, keresztény beavatás)

Katolikus Egyház Katekizmusa: 6, 7, 8, 93, 119-130, 131-136, 175, 210, 240, 247, 284 (vö. Direktórium,helyi Katekizmusok, Tanítóhivatal, munkaeszköz [szerszám])

kegyelem: 30, 37, 51, 55, 56, 67, 80, 86, 88, 92, 98, 102, 116, 122, 137, 138, 142, 144, 146, 150-152, 156, 161, 175, 177, 188, 227, 290 (vö., életszentség, Szentlélek, szentségek)

keresztény beavatás szertartása: 90, 176, 214, 256, 258

keresztény beavatás: 3, 47-49, 51, 52, 58, 60, 64, 65-66, 67-69, 72, 73, 76, 79, 82, 86, 88-91, 104, 119, 129, 130, 144, 149, 165, 172, 176, 178, 180, 181, 185, 207, 214, 220, 226, 235, 237, 253, 255, 256, 258, 274-276, 278 ( vö. beavató katekézis, bérmálás, Eucharisztia, katekézis növendékei, katekumenátus, keresztség, szentségek)

keresztény élet: 25, 30, 48, 50, 51, 56, 57, 63, 67, 68, 69, 84-87, 91, 99, 115, 122, 124, 141, 156, 157, 184, 223, 226, 227, 255, 261, 262, 264 (vö. életszentség, erkölcs, hit)

keresztény elkötelezettség: 185 (vö. apostolkodás, tanuságtétel)

keresztény identitás: 21, 116, 173, 175, 194, 197, 200, 235, 237 ( vö. emberi személy, hit)

keresztény közösség: 47, 48, 49, 61, 64, 69-72, 84, 91, 105, 141, 158, 168, 171, 180, 189, 191, 197, 219-221, 224-228, 246, 247, 253--257 (vö. Egyház, Isten népe, katekézis helyei )

keresztény lelkiség: 28, 91, 156, 235, 237-239, 247, 262, 289 (vö. szeretet, imádság, életszentség, keresztény élet )

keresztény nevelés: 51, 60, 76, 122, 194, 227, 229, 255, 262, 278, 279 (vö. hitre nevelés, iskolai vallásoktatás, keresztény beavatás)

keresztény szabadság: 148, 156, 185

keresztség: 25, 27, 65, C,6, 82, 89-91, 99, 106, 174, 176-178, 224, 231, 232, 258, 259, 274 (vö. bérmálás, Eucharisztia, keresztény beavatás, katekumenátus, szentségek)

kérügma: 56, 62, 88, 102, 277 (vö. első igehirdetés, igehirdetés, kérügmatikus katekézis)

kérügmatikus katekézis: 62 (vö. elő-katekézis, első igehirdetés, igehirdetés, kérügma)

kiengesztelődés: vö. bűnbánat

kinyilatkoztatás: 8, 10, 29, 30, 35, 36-45, 45, 50, 53, 54, 66, 78, 80, 92, 95, 100, 108, 115, 116, 131, 132, 138, 139, 143, 149, 150, 152, 153, 157, 197 (vö. hagyomány, Isten szava, Szentírás, Tanítóhivatal, üdvösség története)

kisgyermekek: 2, 17, 24, 33, 51, 58, 72, 86, 177-178, 180, 220, 22l 232, 258, 273, 274, 278, 279, 283 (vö. gyermekek)

kommunikáció: 21, 36, 58, 88, 118, 132, 137, 140, 141, 143, 148, 149, 150, 156, 157, 160-162, 169, 192, 208, 209, 211, 235, 238, 243, 283 (vö. nyelv, audiovizuális eszközök, tömegtájékoztató eszközök)

kommunió: 28, 30, 35, 48, 70, 80, 81, 82, 85, 98, 99, 100, 102, l06, 109, 116, 121, 136, 159, 169, 172, 203, 214, 219, 231, 232, 235, 236, 247, 249, 253, 258, 263 (vö. Egyház, Isten népe, keresztény közösség, misszió)

kreativitás: 134, 135, 156, 157, 169, 245, 263 (vö. alkalmazkodás, hit pedagógiája módszer)

Krisztus követése: 51, 53, 56, 63, 67, 69, 70, 78, 80, 81, 85, 86, 89, 96, 98, 100, 103, 104, 111, 112, 116, 135, 177, 187, 235, 240, 244, 254, 282, 290 (vö. Jézus Krisztus tanitványai, megtérés)

Krisztus: (vö. Jézus Krisztus)

krisztusközpontúság: 29, 41, 80, 97, 98, 99, 100, 123, 235 (vö. Jézus Krisztus)

kultúra: 20-21, 22, 73, 75, 87, 109-110, 131, 133, 141, 161, 170, 175, 202-204, 208, 209, 212, 243, 259, 285 (vö. alkalmazkodás, katekézis címzettjei, evangelizáció, inkulturáció, társadalmi-kultúrális környezet)

kultúrák: 20-21, 30, 48, 78, 102, 109-110, 119, 121, 131, 134, 135, 143, 169, 202-204, 212, 236, 255 (vö. alkalmazkodás, élethelyzet, evangelizáció, inkulturáció)

laikusok: 19, 29, 32, 86, 174, 176, 184, 206, 216, 219, 221, 224, 228, 230-231, 234, 237, 241, 246, 247, 251, 261, 267 (vö. katekéta, katekézist végzők, szülők)

lelkipásztori kateketikai tevékenység: 9, 49, 58, 59, 64, 276, 279, 280 (vö. lelkipásztporkodás)

lelkipásztporkodás: 3, 7, 9, 49, 58, 59, 62, 64, 67, 76, 91, 129, 174, 175, 181, 184, 186, 189, 201, 215, 219, 233, 234, 242, 247, 250, 251, 258, 265, 266, 270, 273, 274, 276, 278-281 (vö. lelkipásztori tevékenység )

lelkület: 133, 185, 189 (vö. emberi személy)

liturgia: 27, 51, 71, 84-87, 91, 95, 101, 108, 117, 118, 121-123, 135, 151, 154, 155, 157, 174, 176, 202, 207, 208, 219, 240, 247 (vö. imádság, keresztény beavatás, müsztagogikus katekézis, szentségek)

II. Vatikáni Zsinat: 1-3, 5, 6, 27, 28, 36, 84, 86, 121, 124, 125, 127, 133, 135, 222, 224, 242, 259, 273, 286 (vö. Tanítóhivatal)

Mass media: (vö. tömegtájékoztatási eszközök)

meghívás: 6, 27, 37, 51, 53, 56, 57, 61, 70, 71, 73, 78, 86, 100, 102, 104, 109, 116, 122, 123, 131, 144, 156, 171, 194, 197, 200, 202, 224, 231, 237, 239, 246, 247 (vö. Jézus Krisztus követése)

megtérés: 30, 47, 48, 53-57, 61, 62, 63, 69, 80, 82, 85, 88-90, 102, 149, 152, 157, 194, 203, 204, 283 (vö. bűn, életszentség, erkölcs, fides qua/quae, Krisztus követése)

megtestesülés: 30, 91, 109, 117, 143, 152, 169, 206 (vö. Jézus Krisztus)

Miatyánk: 85, 88, 89, 115, 121, 122, 129, 130, 132, 154 (vö. imádság)

misszió: 4, 6, 13, 18, 23, 25, 27, 33, 34, 43, 46, 48, 58-60, 62, 63, 65, 66, 70, 77, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 90, 103, 104, 107, 111, 113, 137, 138, 140, 141, 164, 174, 175, 179, 219, 221, 224, 225, 231, 232, 233, 239, 241, 246, 248, 255, 258, 261, 270, 273, 276, 288 (vö. evangelizáció, missziós tevékenység) missziós kateketikai tevékenység: 49 , 58, 59, 64, 90, 276, 277 (vö. elő-katekézis, első igehirdetés, igehirdetés, kateketikai tevékenység, misszió, pogánymisszió, tanuságtétel, új evangelizáció)

missziós parancs: 4, 5, 34, 51, 59, 62 (vö. Evangélium, missziós tevékenység)

misztérium: 20, 28, 30, 36, 38, 41, 50, 63, 67, 78, 80, 84, 85, 91, 99, 100, 105, 107, 108, 114-116, 122, 123, 132, 133, 142, 150, 151, 156, 169, 199, 235, 240, 242, 279 (vö. üzenet )

módszer: 8, 9, 10, 30, 90, 116, 118, 124, 131, 132, 148-149, 156, 204, 244, 279, 282, 283 (vö. hit pedagógiája, katekézis összehangolása, kreativitás, pedagógia)

munkaeszköz (szerszám): 131, 132, 138, 156, 213, 214, 216, 234, 280, 283 (vö. direktórium, katekizmus)

müsztagogikus katekézis: 89, 108, 117, 129 (vö. imádság, katekézis fajtái, liturgia, szentek)

nem hivők: 49, 51, 61, 201 (vö. ateizmus, élethelyzet, vallási közömbösség)

népi vallásosság: 25, 133, 193, 195-196, 212

nevelés: 18, 60, 68, 73, 74-75, 76, 142, 144, 147, 175, 178, 180, 184, 185, 194, 207, 227, 229, 243, 244, 255, 259, 260, 278 (vö. család, nevelői lelkipásztporkodás, iskola)

nevelő lelkipásztporkodás: 75, 273, 274, 278 (vö. keresztény nevelés, nevelés a hitre)

nyelv: 20, 96, 106, 110, 112, 131, 132, 135, 146, 149, 154, 155, 161, 185, 191, 194, 203, 207, 208, 209 (vö. kommunikáció, tömegtájékoztató eszközök) ordo szentsége: 50, l06, 224, 231 (vö. papok, püspök, szentségek)

Ószövetség: 108, 115, 130, 240 (vö. Biblia, Szentírás)

ökumenikus dialógus: 197. (vö. ökumenizmus)

ökumenizmus: 74, 86, 99, 139, 197, 198. (vö. egység, vallások közötti dialógus)

öregek: 17, 186-188 (vö. öregek katekézise)

öregek katekézise 186-188. (vö. öregek, katekézis címzettjei)

Pápa: 4, 5, 6, 120, 136, 270 (vö. püspök, Szentszék, Tanítóhivatal)

papok: 11, 29, 30, 51, 71, 73, 91, 216, 219, 220, 228, 233, 237, 251, 267, 224-225, 231, 232, 234, 246, (vö. katekézist végzők, ordo szentsége, papok)

pedagógia: 30, 118, 132, 139, 140, 144, 189, 215, 237, 244 (vö. módszer)

plébánia: 178, 233, 239, 253, 257-258, 262, 266 (vö. katekézis helyei, keresztény közösség)

pluralizmus: 193, 212, 260 (vö. egység, inkulturáció, kultúra)

pogány misszió: 58, 59, 62, 66, 90, 273, 276 (vö. evangelizáció, misszió, missziós tevékenység)

prédikáció: 3, 79, 101, 133, 153, 169, 199, 222 (vö. homília, Ige szolgálata)

Pünkösd: 117, 164, 217, 218, 290 (vö. Szentlélek)

püspök: 3, 4, 6, 7, 11, 76, 117, 131, 136, 198, 216, 219, 222-223, 224, 231, 234, 260, 265, 269, 270, 273, 282-284 (vö. katekézis végzői, Tanítóhivatal) remény: 16, 78, 86, 104, 110, 140, 152, 157, 169, 173, 182, 187, 194, 241, 287, 291

rendszerbe foglalt üzenet: 5, 67, 97, 114-115, 130, 132, 240 (vö. üzenet)

rendszeres katekézis: 67-68, 71, 201, 226, 247. (vö. hit megismerése, tanítás)

részegyház: 8, 13, 59, 62, 72, 91, 133, 215, 217--219, 222, 223, 232, 233, 239, 261, 263, 265, 267, 270, 272-275, 277-279 (vö.egyházmegye, helyi egyház, püspök )

serdülés előtt: 181. (vö. ifjúság, katekézis címzettei, serdülőkor)

serdülők: 33, 58, 76, 181, 184, 232, 258, 259, 273, 274, 278, 279 (vö. fiatalok katekézise, katekézis címzettjei, fiatalok)

szegények megkülönböztetett szeretete: 17, 104. (vö. felszabadítás, igazságosság, Isten országa)

szegénység: 17, 18, 20, 86, 102-104, 140, 163, 192, 195, 200, 201, 252 (vö. felszabadítás, igazságosság, szociális tanítás)

szekularizáció: 113, 171, 193, 212. (vö. ateizmus, vallási közömbösség)

szentek: 95, 96, 105, 141, 222 (vö. életszentség, katekézis forrásai, keresztény lelkiség, tanuságtétel)

Szentháromság: 81, 82, 86, 97, 99-100, 114, 122, 123, 135 (vö. Atya, Isten, Jézus Krisztus, Szentlélek)

Szentírás: 27, 29, 30, 71, 95, 96, 115, 120, 126, 127-128, 132, 139, 175, 178, 197, 240 (vö. Biblia, Isten szava, Ószövetség)

Szentlélek: 4, 8, 15, 31, 32, 37, 42-45, 48, 50, 54-56, 65, 70, 77-82, 86, 94, 96, 99, 100, 105, 107, 117, 123, 127, 128, 134, 137, 138, 142, 143, 146, 152, 156, 158, 164, 189, 197, 217, 235, 244, 253, 286-288, 290 (vö. Isten, Pünkösd, Szentháromság)

szentségek: 17, 30, 39, 46, 48, 50, 51, 56, 60, 65, 66, 71, 80, 83, 85-91, 102, l06, 108, 115, 119, 122, 129, 130, 141, 157, 176, 178, 181, 202, 207, 224, 227, 231, 232, 235, 256, 274 (vö. keresztény beavatás, liturgia )

Szentszék: 7, 120, 214, 270, 271, 282 (vö. Pápa)

szeretet 27, 47--48, 51, 86, 140, 142, 157, 188, 219, 259, 261, 291: (boldogságok, erkölcs)

szerzetesek: 29, 216, 219, 228-229, 231, 237, 246, 251, 267 (vö. karizma, katekézist végzők)

szolgálat: 3, 50, 51, 52, 163, 219, 224, 227, 231, 270, 284 (vö. Ige szolgálata. katekézis szolgálata)

szülők: 179, 220, 221, 226-227, 255, 259, 260, 283 (vö. család, házasság, katekézist végzők)

tanítás: l, 5, 28, 38, 41, 50, 51, 85, 98, 104, 115, 120, 121, 123-125, 131, 135, 136, 151, 185, 198, 217, 221, 223, 244, 253, 262, 265, 270, 271, 283 (vö. elméleti katekézis, Fides qua/quae, hit megismerése, Tanítóhivatal, üzenet)

tanító mester: 43, 78, 85, 103, 116, 134, 137-140, 142, 23 1, 239, 288 (vö. isteni pedagógia, Jézus Krisztus, katekéta, Szentlélek)

Tanítóhivatal: 3, 5, 7, 9, 13, 29, 30, 44, 95, 96, 109, 120, 121, 124, 125, 133, 144, 161, 169, 202, 263, 286 (vö. hitletétemény, Pápa, püspök, üzenet)

tanuságtétel: 13, 23, 26, 28, 39, 41, 46, 47, 48, 50, 58, 85, 87, 95, 102, 103, 129, 141, 143, 156, 158, 175, 187, 194, 200, 201, 203, 217, 219, 220, 221, 226, 228, 238, 255, 262 (vö. igehirdetés, keresztény tanuságtétel)

tapasztalat: 24, 33, 66, 67, 87, 88, 103, 109, 116-117, 118, 140, 142, 143, 150, 152-153, 159, 181, 182, 187, 188, 201, 213, 225, 226, 241, 244, 254, 257, 258, 261, 263, 279, 281 (vö. emberi személy )

társadalmi-kultúrális környezet: 2 , 10, 58, 71, 74, 86, 133, 166, 189, 193, 197, 200, 202, 205, 206, 220, 238, 243, 255, 273, 276, 277, 283 (vö. alkalmazkodás, élethelyzet, kultúra, kultúrák, szekularizáció, társadalom)

társadalom: 16, 26, 30, 71, 81, 86, 95, 100, 133, 175-177, 179, 181-183, 185, 186, 263, 278, 279 (vö. élethelyzet, társadalmi-kultúrális környezet)

teológia: 7, 51, 71, 105, 202, 283 (vö. Ige szolgálata)

tettek és szavak: 38, 39, 94, 108 (vö. kinyilatkoztatás)

Tízparancsolat: 85, 115, 117, 122, 129, 130 (vö. boldogság, erkölcs, szeretet)

tömegtájékoztató eszközök: 21, 160, 162, 192, 209, 269, 283 (vö. audiovizuális eszközök, kommunikáció)

tudományok: 8, 51, 147, 148, 171, 184, 189, 242-244, 244, 279 (vö. hit megismerése)

új evangelizáció: 26, 58-59, 62, 75, 212, 232, 273, 276 (vö. evangelizáció, misszió, missziós tevékenység)

Újszövetség: 53, 62, 97, 101, 103-104 (vö. Biblia, Szentírás)

út: 2, 9, 14, 15, 48, 53, 55, 56, 74, 85, 99, 107-109, 118, 123, 129, 143, 145, 147, 155, 156, 158, 165, 170, 171, 180, 181, 186, 187, 201, 227, 235, 254, 280 (vö. folyamat, hit pedagógiája) üdvösség története: 8, 32, 38, 40, 89, 98, 108, 115, 128 130, 235, 240

üdvösség: 8, 23, 29, 37, 38-40, 42, 47, 63, 78, 83, 85, 89, 97, 98, 101-102, 103, 107, 108, 113, 115, 116, 122, 123, 128-131, 135, 139, 140, 142-144, 152, 157, 175, 189, 235, 240, 259, 283 (vö. eszkatológia, felszabadítás, üdvösség története)

üzenet: 8, 10, 33, 41, 50, 71, 73, 78, 80, 87, 92-101, 103-105, 107-110, 116-118, 120, 133, 135, 139, 144, 149, 151-157, 161, 162, 165, 172, 185, 191, 194, 200, 205, 207, 208, 217, 235, 238, 241, 249, 259, 283 (vö. fides qua/quae, hit megismerése, igehirdetés, katekézis, új evangelizáció)

vallási közömbösség: 17, 22, 49, 61, 133, 193, 258 (vö. ateizmus, nem hivők )

vallások közötti dialógus: 26, 30, 86, 133, 200. (vö. igehirdetés, pogány misszió, vallás)

vallások: 27, 51, 73, 86, 200, 201 (vö. ökumenizmus, vallási érzék, vallások közötti dialógus)

9