Megérkezés Ecsmiadzinba, beszéd az apostoli székesegyházban

Tisztelendő Testvérem,
minden örmény Katolikosza és Legfőbb Pátriárkája,
Kedves Fivéreim és Nővéreim Krisztusban!
Szálljon mindnyájatokra Isten áldása!

1. Zarándokutamon elérkeztem Örményországba dicsérni Istent az evangélium világosságáért, mely 17 évszázaddal ezelőtt áradt szét a földön erről a helyről, ahol Világosító Szent Gergely égi látomást kapott Isten Fiáról fény formájában. A Szent Ecsmiadzin nagy szimbóluma Örményország hitének Isten egyszülött Fiában, aki leszállott a mennyből, meghalt, hogy megváltson a bűntől, s akinek föltámadása megnyitotta az új eget és az új földet. Ecsmiadzin az összes örmény számára záloga az ugyanabban a hitben való állhatatosságnak szenvedések és – tegnapi s mai – vérontások közepette, melyeket a ti gyötrelmes történelmetek hűségetek áraként követelt. E helyen szeretnék tanúskodni arról, hogy a ti hitetek a mi hitünk Jézus Krisztusban, igaz Istenben és igaz emberben: hiszen egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.

Itt a Szent Ecsmiadzinban örömmel teli szívvel viszonzom a békecsókot, melyet Őszentsége az elmúlt novemberben adott nekem Péter apostol sírjánál Rómában. Mély megindultsággal köszöntöm Önt s a szeretett Apostoli Örmény Egyház érsekeit, püspökeit, szerzeteseit, papjait és híveit. Mint Róma püspöke csodálattal hajtok térdet népetek keresztségének mennyei ajándéka előtt, s fejezem ki tiszteletemet ebben a templomban, mely a nemzet szimbóluma, s a kezdetektől fogva Szent Gergely látomásának megfelelően hordozza oszlopain a vértanúság jelét.

2. Köszönöm Őszentségének, hogy a házába fogadott engem. Ez az első alkalom, hogy a római Pápa valamely országban végig egy olyan testvérének házában időzzön, aki egy dicsőséges keleti Egyház vezetője, és egy tető alatt ossza meg vele a mindennapi életet. Köszönöm a szeretetnek ezt a jelét, ami nagyon megindít engem, s minden katolikus szív számára a mély barátság és testvéri szeretet jele. E percekben az Ön tiszteletre méltó elődeire gondolok. I. Vazgen katolikoszra, aki oly sokat tett azért, hogy népe megláthassa a szabadság ígéretének földjét, és épp akkor tért meg Istenhez, amikor elnyerték a függetlenséget. Gondolok a feledhetetlen I. Karekin katolikoszra, aki olyan volt számomra, mint a testvérem. Súlyos betegségében nem tudtam meglátogatni, pedig nagyon reménykedtem benne. E vágyam most teljesült a Szentségeddel, ugyanolyan kedves és szeretett testvéremmel való találkozásban. Nagyon várom a következő napokat, amikor Önnel kéz a kézben találkozni fogok az örmény néppel, és közösen adunk hálát a mindenható Istennek a Krisztus iránti hűség 17. évszázadáért.

3. Jézus Krisztus, Urunk és Üdvözítőnk, add megértenünk azt a ragyogó igazságot, amit Szent Gergely hallott ezen a helyen: Szereteted kapui összes teremtményeid számára megnyíltak... a világosság, ami betölti a földet, a te evangéliumod hirdetése.

Urunk, tégy minket méltóvá e napok kegyelmére. Fogadd el közös imádságunkat; fogadd el az egész Egyház háláját az örmény nép hitéért. Sugallj nekünk olyan szavakat és gesztusokat, melyek igazolják egymás iránti testvéri szeretetünket. Mária, Isten Anyja, Örményország Királynője és Szent Gergely közbenjárására kérjük ezt tőled, akinek a te Igéd világosság formájában jelent meg. Amen.

II. János Pál pápa