Imádság a Jubileum utolsó előkészületi évre

Áldott légy, Urunk, Atyánk a mennyben. Végtelen irgalmasságodban elfogadtad az ember gyarlóságát és nekünk ajándékoztad Jézust, a te Fiadat, aki Máriától született. Ő a mi Szabadítónk és Barátunk, Testvérünk és Megváltónk. Hála neked, jóságos Atyánk, a Jubileumi Év ajándékáért.
Engedd, hogy a kegyelem ideje legyen, a nagy visszatérés éve az atyai házba, ahol te várod a tékozló fiúkat, hogy szeretettel és megbocsátással karjaidba zárd és ünnepi ruhába öltöztetve asztalodhoz ültesd őket.
Dicsérünk téged, Atyánk, mindörökké!

Jóságos Atyánk, a szent évben váljék erősebbé a szeretet irántad és a felebarát iránt: Krisztus tanítványai támogassák az igazságosságot és a békét.
A szegényeknek hirdettessék az evangélium, s az Anyaszentegyház mutassa meg különleges szeretetét a kicsinyek és kitaszítottak iránt.
Dicsérünk téged, Atyánk, mindörökké!

Igaz Atyánk, a nagy jubileum legyen kedvező alkalom, hogy minden katolikus találja újra örömét Igéd hallgatásában, és abban, hogy akaratodra hagyatkozva élhet.
Hadd tapasztalják meg, mit jelent a testvéri közösség, ha közösen törik meg a kenyeret, és együtt dicsérnek téged himnuszokkal és lelki énekekkel.
Dicsérünk téged, Atyánk, mindörökké!

Nagyirgalmú Atyánk, A szent év legyen a kitárulkozás, a dialógus és a találkozás ideje mindazokkal,
akik Krisztusban hisznek, és más vallások követőivel: mérhetetlen szeretetedben légy gazdagon irgalmas mindenki iránt.
Dicsérünk téged, Atyánk, mindörökké!

Istenünk, mindenható Atyánk, engedd összes gyermekednek megtapasztalni, hogy úton vannak feléd, az ember végső célja felé, s hogy van kísérőjük, aki jót akar nekik: Mária, a tiszta szeretet képe, akit eleve arra választottál, hogy Krisztus Anyja és az Egyház Anyja legyen.
Dicsérünk téged, Atyánk, mindörökké!

Neked, aki az élet Atyja, kezdet nélküli forrás, a legfőbb jó és örök világosság vagy, a Fiúval és a Szentlélekkel együtt legyen tisztelet és dicsőség, dicséret és hála mindörökkön örökké!
Ámen.