XVI. Benedek pápa: Együtt ünnepelünk a magyarsággal

Tisztelendő Testvérünknek, a Római Szent Egyház bíborosának, Angelo Sodanonak, nyugalmazott államtitkárnak, a Bíborosi Testület dékánjának

Nemes és méltányos dolog megvédeni és megőrizni kinek-kinek szabadsága és vallása jogait. Mert „az igazi szabadság az istenképiség nagy jele az emberben” (Gaudium et spes, 17). Ezért az az Egyház véleménye, hogy az igazságos méltóságot és szabadságot a jognak védelmeznie kell. „Isten ugyanis értelmes és szabad társas lénynek teremtette az embert” (uo. 21). Azok pedig, akik ilyesmi miatt jogtalanságot szenvednek, vagy életüket vesztik, dicséretre és kegyes emlékezetre méltóak.
Amint tehát ötven esztendővel ezelőtt boldog emlékű elődünk, XII. Piusz pápa együtt érző lelkülettel kísérte imáival és vigasztalta szavaival a szabadságát védő magyar népet, ugyanúgy szeretnénk most mi is nagy örömmel együtt ünnepelni azokon az ünnepségeken, amelyekkel rövidesen megemlékeznek majd Budapesten az ötvenedik évfordulón arról a hősi népfelkelésről és szabadságharcról. Meg vagyunk ugyanis győződve róla, hogy az ilyesfajta esemény javára szolgálhat ezen nemes nemzet és egész Európa hitének és egységének. Ezért szívesen fogadtuk Magyarország tiszteletreméltó elnökének, Sólyom Lászlónak meghívását. Minthogy azonban személyesen nem mehetünk oda, azért szívesen és bizalommal ruházzuk rád e feladatot, Tisztelendő Testvérünk, aki már oly régóta vállalod magadra nagy bölcsességgel és hozzáértéssel a római püspöknek az egész Egyház javát érintő mindennapi súlyos gondjait.

Miért is jelen levelünkkel kinevezünk téged legátusunknak azon ünnepélyes megemlékezésre, amelyre Budapesten a jövő hónapnak, októbernek 22. és 23. napján Magyarország szabadságának megünneplése alkalmából fog sor kerülni. Képviselj tehát bennünket, elnököljél az ünnepi szertartásokon, tolmácsold üdvözletünket megfelelő módon valamennyi jelenlévőnek, főképpen Magyarország elnökének és összes tisztségviselőjének és a lelkipásztoroknak; biztosítsd mindnyájukat jóindulatunkról, szeretetünkről, és arról, hogy lélekben velük vagyunk. Buzdíthatsz mindenkit a Vatikáni Zsinat szavaival, „különösképpen a nevelőket, hogy olyan emberek alakítására törekedjenek, akik az erkölcsi rendhez hűen engedelmeskednek a törvényes tekintélynek, és szeretik az igazi szabadságot” (Dignitatis humanae, 8).

Felelősséggel ajánljuk legátusi feladatodat Magyarország Nagyasszonyának, valamint Szent Istvánnak és Kapisztrán Szent Jánosnak hathatós közbenjárásába, abban a reményben, hogy ez az esemény javára szolgál ama nemzetnek, hitében megerősíti, és egyúttal a szeretetnek és békének bőségesebb gyümölcsét termi. Végül, pedig azt akarjuk, hogy adjad nevünkben apostoli áldásunkat, a mennyei kegyelem zálogát és a velünk való közösség bizonyságát mindazoknak, akik ezen ünnepségen részt vesznek.

a Vatikánból, 2006. szeptember 23-án, pápaságunk második évében.

XVI. Benedek pápa