Krisztust hirdetjük mindenkinek

Immár hatodik éve, hogy a Magyar Katolikus Egyház minden esztendőben egy-egy konkrét, reményeink szerint a társadalom számára fontos keresztény értékre összpontosító üzenettel lép a nyilvánosság elé. A kommunikációs programok célja, hogy tájékoztassák a társadalmat a Katolikus Egyház tevékenységéről és párbeszédet kezdeményezzenek az Egyházhoz kevésbé kötődő, jóakaratú emberekkel. Ezen túl szeretnénk, ha az egyházi közösségekben is beszélgetés, lelkipásztori tervezés indulna el az éppen érintett vallási területen.

Az üzenetet óriásplakátokkal, közterületen, sajtóban és intézményekben elhelyezett hirdetményekkel, rádióspottal és tévéklippel népszerűsítjük. A program témájáról konferenciákat szervezünk, valamint didaktikai anyagok készülnek iskolák, hittancsoportok és plébániai közösségek részére.

A Krisztust hirdetjük mindenkinek program célja, hogy társadalmunk hívő és nemhívő tagjainak figyelmét az Egyház missziós tevékenységére irányítsa.

Örök küldetésünk a megváltás és az üdvösség örömhírét továbbadni minden embernek. Ebben a misszióban minden egyes megkeresztelt embernek feladata van. Az Egyház különböző szolgálatok útján tudja megvalósítani ezt a krisztusi küldetést. Szent Pál apostol szerint mindenki más küldetést kap: van, aki a prófétai, van, aki az apostoli, van, aki a tanítói feladatot kapja. Kinek-kinek saját élethivatása, életállapota és lehetőségei, tehetsége szerint kell részt vállalnia ezekben a szolgálatokban. Egyetlen elvárás van mindenki felé: legyen hűséges a küldőhöz, Jézus Krisztushoz és az Egyházhoz.

Ahhoz, hogy a misszió eredményes lehessen, elsődlegesen a hívő közösségeknek kell készségesen vállalniuk a misszió nagy munkáját. Általuk lesz képes az Egyház a nemhívők felé fordulva hirdetni az Evangéliumot. Minden egyházi közösség egyszerre misszionált és misszionáló közösség. Vagyis állandóan növekednie kell a krisztusi hitben ahhoz, hogy gyümölcsözően tudja közvetíteni az üdvösség örömhírét.

A Katolikus Egyház, bár egymilliárdnál is több hívőt tudhat magáénak szerte a világon, eddig csak egy töredék részét volt képes megszólítani az emberiségnek. A magyar társadalomban is érezzük a misszió, az újraevangelizácó szükségességét. Sokan vannak közöttünk olyanok, akik nem vagy csak torzított módon hallottak Krisztusról és az Egyházról. Őket szeretnénk megszólítani, nekik szeretnénk a krisztusi örömhírt közvetíteni, mert hisszük, hogy Isten nélkül nem tud az ember teljes életet élni, Krisztus nélkül nem tud eljutni az emberi lét teljességére, a boldog emberi életre.

A plakát képi megjelenítése Jézus magvetőről szóló példabeszédére utal. A vetésből némely szem az útszélre, némely a tövisek közé hull. Ezek nem hoznak termést. Más szemek azonban jó földbe kerülnek és bőségesen teremnek. Jézus meg is magyarázza a példabeszédet: a magvető az isteni tanítás magvait veti. Akik csak a pillanatnak élnek és a nehézségek elől meghátrálnak, azokban a tanítás nem ver gyökeret. Akik azonban nemcsak meghallják a tanítást, de magukévá is teszik, olyanok, mint a jó földbe hullott mag, bőséges termést hoznak.

Plakátok letöltése:

álló A/4

óriásplakát