Látogatás a damaszkuszi Szent Pál emlékházban

Kedves Testvéreim!

Köszöntöm a Szentföldi Kusztódia ferences szerzeteseit, akik e Háznak gondját viselik, s a ma itt jelenlévő szerzetesnőket és laikusokat. Veletek együtt emlékezhetem Pál apostolra ebben a Házban, melyet Elődöm, VI. Pál pápa alapított, azzal a szándékkal, hogy itt gyűjtsék össze a Nemzetek Apostola aki a damaszkuszi úton befogadta Krisztus világosságát hitének, lelkiségének és missziós buzgóságának kincseit.

Bensőjében fölfedezve az igazságot, Pál apostol három napot csöndben és a hit sötétségében töltött, mielőtt megkeresztelkedett és fölfedezte a helyi keresztény közösséget, hogy elinduljon hirdetni az evangéliumot. Ez a ház arra hivatott, hogy bemutassa a szentpáli lelkiséget azoknak a férfiaknak és nőknek, akik keresztény életükben egy percre meg akarnak állni, hogy azután még teljesebben élhessék keresztény életüket és hivatásukat az Egyházban.

Pál apostol arra tanít, hogy a küldetés Krisztus világosságának a kinyilatkoztatás forrásának befogadásában, az isteni misztériumok hallgatag és szeretetteljes szemlélésében, s az Egyháztól rábízott küldetés alázatos és bizalomteljes elfogadásában él. Adja Isten, hogy mindazok, akik az e ház által fölkínált lelkiségből merítenek, mindig a Nemzetek Apostolának nyomdokaiban tudjanak járni.

Apostoli áldásommal!

II. János Pál pápa