Nyilatkozat a társadalombiztosítási választásokról

A Püspöki Kar kötelességének érzi, hogy hazánk társadalmi-politikai átalakulásának jelentősebb állomásainál hallassa szavát. Ilyen a közeljövőben sorra kerülő társadalombiztosítási választás is, amikor egy fontos, új intézmény létrehozásáról és választott testületének összetételéről dönt az ország.

Ez az intézmény az egészségügyi és a nyugdíjbiztosítás megújítását irányítja, a befolyó biztosítási díjak minél hatékonyabb felhasználásáról gondoskodik. Kezeli a társadalombiztosítás vagyonát, és javaslatot tesz az országgyűlésnek a szükséges változtatásokra. Munkája során képviseli a biztosítottak érdekeit. A társadalombiztosítás önkormányzata a társadalmi stabilitás megőrzésének eszköze, az egyén javát és a közjót mozdítja elő.

Felhívjuk minden magyar választópolgár figyelmét arra a felelősségre, amit a választáson való részvétel jelent. A katolikus hívőket pedig emlékeztetjük, hogy ez nemcsak állampolgári, hanem keresztény kötelesség is. Olyan megbízható jelölteket kell választani, akik a biztosítottak szempontjait, és nem politikai érdekeket képviselnek, akik minden magyar állampolgár szociális biztonságáért és nemzetünk jövőjéért dolgoznak.

Budapest, 1993. április 27.
Magyar Katolikus Püspöki Kar