A Szentatya beszéde Gyurcsány Ferenc kormányfőhöz

A találkozó a vatikáni protokollnak megfelelően a Szentatya magánkönyvtárában kezdődött, majd a küldöttség tagjainak bemutatásával folytatódott.

A Szentatya a következő beszédet intézte a magyar miniszterelnökhöz, amelyet P. Somorjai Ádám bencés szerzetes, a vatikáni államtitkárság munkatársa olvasott fel:

„Miniszterelnök Úr,

Szeretettel köszöntöm Önt a Vatikánban és köszönöm üdvözlő szavait. Ebben az évben Magyarország belépett az Európai Unióba, s ezzel új fejezet kezdődött történelmében. Bízom abban, hogy országa e kontinens jövőjéhez sajátos módon járul hozzá, merítve a kulturális és lelki értékek gazdag örökségéből, amelyek Szent István korától kezdve formálták a magyar nép lelkét.

Ebben az összefüggésben különösen is az Ön nemzetének ifjúságára gondolok, szilárd erkölcsi és polgári erényekre való nevelésük fontosságára. Ez az Egyház számára különösen is jelentős, amikor vallási és oktatói-nevelői misszióját végezve a köz javát szolgálja. Ezért rendkívül nagyra értékelem a Magyarország és a Szentszék között az elmúlt években kötött jogi egyezmények sorát, különösen is a Megállapodást a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról. Ez a Megállapodás jogilag kötelező érvénnyel határozza meg az Egyház szerepét a magyar társadalom életének e fontos területén, tiszteletben tartva a vallásszabadságra és az oktatásra vonatkozó emberi jogokat. Remélem, hogy a konstruktív együttműködés szelleme jellegzi majd a jövőben is az Egyház és az Állam munkáját a Megállapodásban foglaltak hűséges végrehajtása során.

Megköszönve látogatását, biztosítom Excellenciádat az egész szeretett magyar népért végzett imáimról. Nemzetére szívesen kérem Isten áldását, kívánok bőséget és békességet.”


A kihallgatás végén a Szentatya 1514-ből való imakönyvet kapott ajándékba, míg a magyar kormányfő albumot és érmét. A miniszterelnök a pápai kihallgatás után Angelo Sodano bíboros, államtitkárral folytatott megbeszélést.