1850-1911 között kinevezett megyéspüspökök

1850. 01. 07: Karner Antal györi
1850. 01. 07: Ranolder János veszprémi
1850. 04. 02: Bartakovics Béla egri érs.
1850. 05. 30: Kunszt József kassai
1850. 09. 08: Strossmayer József diakovári
1850. 09. 30: Kollarcsik István rozsnyói
1850. 09. 30: Zábojszky László szepesi
1851. 02. 17: Moyses István besztercebányai
1851. 05. 25: Szaniszló Ferenc váradi
1851. 09. 05: Csajághy Sándor csanádi
1851. 09. 05: Farkas Imre székesfehérvári
1851. 09. 05: Roskoványi Ágoston váci
1852. 05. 15: Kunszt József kalocsai érs
1852. 09. 04: Girk György pécsi
1852. 09. 27: Fábry Ignác kassai
1852. 10. 15: Haynald Lajos erdélyi
1853. 03. 07: Scitovszky János esztergomi, bíb
1853. 03. 10: Szenczy Ferenc szombathelyi
1854. 12. 16: Alexi János szamosujvári gk.
1855. 00. 00: Sterca-Sulutiu A. gyfvh-fog.gk. érs
1855. 10. 28: Dobra Sándor lugosi gk.
1855. 12. 20: Nehibab. János tinnini cpp.
1857. 02. 20: Simor János györi
1857. 09. 04: Smiciklas György gk. körösi
1858. 09. 27: Haas Mihály szatmári
1859. 04. 10: Roskoványi Ágoston nyitrai
1859. 04. 15: Peitler Antal váci
1860. 09. 28: Bonnaz Sándor csanádi
1862. 11. 01: Pap-Szilágyi József gk. váradi
1865. 00. 00: Vancsa János gk. szamosujvári
1865. 03. 27: Fogarasy Mihály erdélyi
1866. 00. 00: Lonovics József kalocsai érs.
1866. 00. 00: Pankovics István gk. munkács
1867. 00. 00: Haynald Lajos kalocsai érs.
1867. 01. 20: Simor János esztergomi érs.
1867. 02. 22: Jekelfalussyvince székesfvh.
1867. 02. 22: Biró László szatmári
1868. 03. 13: Perger János kassai
1868. 03. 27: Zalka János györi
1868. 08. 29: Lipovniczky István váradi
1868. 12. 21: Vancsa János érs. gyfvh-fog.gk.
1869. 01. 08: Soichvencel zengg-modrusi
1869. 06. 25: Kovács Zsigmond pécsi
1869. 11. 22: Szabó Imre szombathelyi
1870. 01. 25: Oltenau János lugosi gk.
1870. 07. 17: Mihalovics József zágrábi érs.
1871. 06. 26: Samassa József szepesi
1871. 07. 14: Pavlesics János belgrád-szendröi
1871. 12. 22: Ipolyi Arnold besztercebányai
1872. 05. 06: Schopper György rozsnyói
1873. 01. 26: Pavel Mihály gk. szamosujvári
1873. 06. 18: Samassa József egri érs.
1873. 09. 21: Schlauch Lörinc szatmári
1873. 09. 23: Oltenau János nagyváradi gk.
1873. 12. 22: Simor János esztergomi érs. bíb
1874. 00. 00: Kovács János gk. munkácsi
1874. 02. 27: Császka György szepesi
1875. 00. 00: Dulánszky Nándor székesfehérvári
1875. 02. 14: Mihályiviktor gk. lugosi
1876. 00. 00: Tóth Miklós gk. eperjesi
1876. 06. 26: Posilovics György zengg-modr.
1877. 06. 01: Dulánszky Nándor pécsi
1877. 06. 25: Kovács Zsigmond veszprémi
1877. 07. 01: Schuster Konstantin kassai
1879. 00. 00: Pavel Mihály gk. nagyváradi
1879. 02. 18: Szabó János gk. szamosujvári
1879. 02. 28: Pauer János székesfehérvári
1882. 00. 00: Vályi János gk. eperjesi
1882. 03. 30: Lönhart Ferenc erdélyi
1882. 10. 08: Hidasy Kornél szombathelyi
1883. 00. 00: Hranilovic Illés gk. körösi
1886. 07. 07: Ipolyi Arnold váradi
1886. 11. 08: Bende Imre besztercebányai
1887. 03. 17: Schuster Konstantin váci
1887. 09. 16: Bubics Zsigmond kassai
1887. 11. 25: Meszlényi Gyula szatmári
1888. 06. 01: Hornig Károly veszprémi
1890. 01. 04: Dessewffy Sándor csanádi
1890. 06. 26: Steiner Fülöp székesfehérvári
1890. 07. 22: Belopotoczky Kálmán tábori
1891. 00. 00: Druhoveczky Gyula körösi gk.
1891. 00. 00: Firczák Gyula gk. munkácsi
1891. 10. 27: Vaszary Kolos esztergomi érs.
1891. 10. 27: Császka György kalocsai érs.
1891. 12. 17: Szmrecsányi Pál szepesi
1893. 01. 00: Bende Imre nyitrai
1893. 01. 16: Vaszary Kolos esztergomi érs.,bib
1893. 06. 15: Rimely Károly besztercebányai
1894. 00. 00: Posilovics György zágrábi érs.
1895. 03. 18: Mihályi Viktor gk. gyfvh-fog.érs.
1895. 09. 05: Maurovich Antal zengg-modrusi
1896. 11. 22: Radu Demeter gk. lugosi
1896. 12. 03: Ivánkovits János rozsnyói
1898. 00. 00: Krapac János belgrád-szendröi
1898. 01. 02: Hetyey Sámuel pécsi
1900. 04. 19: Csáky Károly váci
1901. 11. 01: Széchényi Miklós györi
1901. 12. 16: Városy Gyula székesfehérvári
1903. 05. 10: Szmrecsányi Pál váradi
1903. 05. 12: Radu Demeter nagyváradi
1903. 07. 07: Hosszu Vazul gk. lugosi
1904. 04. 06: Radnai Farkas besztercebányai
1904. 06. 25: Párvy Sándor szepesi
1904. 11. 30: Batthyány Vilmos nyitrai
1905. 00. 00: Balás Lajos rozsnyói
1905. 10. 17: Zichy Gyula pécsi
1905. 10. 17: Mayer Béla szatmári
1905. 12. 11: Városy Gyula érs. kalocsai
1905. 12. 11: Prohászka Ottokár székesfhv.
1906. 06. 20: Boromissza Tibor szatmári
1906. 12. 06: Samassa József. egri érs. bíb.
1907. 06. 10: Fischer-Colbrie Ágost kassai
1908. 01. 12: Csernoch János csanádi
1910. 04. 07: Krapac János diakovári
1910. 05. 24: Vucsich Rókus zengg-modrusi
1911. 03. 08: Csernoch János kalocsai érs.
1911. 03. 09: Várady Lipót györi
1911. 03. 18: Széchényi Miklós váradi
1911. 05. 14: Glattfelder Gyula csanádi
1911. 11. 15: Mikes János szombathelyi
1911. 12. 16: Hosszú Vazul gk. szamosujvári