Regina Coeli imádság a damaszkuszi Abbassin stadionban

Kedves Damaszkuszi és Szíriai Testvéreim!

Mielőtt ezt a szentmisét a Regina Coeli, a föltámadott Krisztus Anyjához szóló imádsággal befejeznénk, szívből jövő köszönettel fordulok mindazok felé, akik itt vannak az oltár körül, hogy fölajánljuk az Úrnak hálaadásunkat és könyörgéseinket.

Tudom, hogy a szíriai keresztények mind gyermeki szeretettel és mélységes tisztelettel vannak Jézus Anyja, Szűz Mária iránt, akit muszlim testvéreink is tisztelnek. Nagyon sajnálom, hogy e néhány napos, rövid programom nem engedi meg, hogy minden Isten Anyjának szentelt templomba elzarándokoljak imádkozni e nagy és nemes városban, Damaszkuszban. A két Elszenderülés titulusra szentelt patriárkális székesegyházra kell szorítkoznom.

Szerettem volna, hogy a Szent Pál nyomait követő zarándoklatom alkalom legyen Isten Anyja, Szűz Mária híres kegyhelyeinek fölkeresésére, mint például a közeli Saïdnaya vagy Homsz, Aleppo, Tartusz és a többiek. Tudom, hogy jámbor hagyomány szerint Tartusz közelében történt, hogy Péter apostol, miközben a tengerparton Jeruzsálemből Antiochiába tartott, kápolnát szentelt Szűz Mária tiszteletére, és ez lett Szíria első Mária-kegyhelye. Mint tudjátok, néhány nap múlva, amikor elhagyom ezt a várost és országotokat, még mindig Szent Pál nyomában járva, Málta szigetére megyek, ahol őriznek és tisztelnek egy nagyon ismert Damaszkuszi Miasszonyunk-ikont, a sziget fővárosának, La Vallettának görög katolikus templomában. E kép előtt megemlékezem majd rólatok, és át fogom adni imádságaitokat és reményeiteket, s kérni fogom, éppúgy, mint most, hogy járjon közben isteni Fiánál értetek és családjaitokért.

II. János Pál pápa

Regina Coeli...