Szervezeti felépítés

Az Egyház olyan közösség, amely öt kontinens több százmillió katolikusát fogja össze.

Küldetésének betöltéséhez szüksége van arra, hogy a világban élő híveket egységes, rendezett szervezetbe fogja össze. Ezt hívjuk világegyháznak, amelynek vezetője a római pápa.

Az Egyház irányításában ősi és összetett intézményhálózat segíti őt, amelynek központja Róma Vatikán-dombján található, innen a közismert neve: Vatikán. Hivatalos neve pedig: Szentszék.

 Az apostolok utódai, a püspökök egy-egy területen fogják össze és vezetik a híveket. Ezt az egységet nevezzük egyházmegyének. Az egyházmegyéhez tartoznak a területén szolgáló papok, ott élő hívek, ott álló plébániák, katolikus iskolák, idősek otthonai stb.

 Az egyház legkisebb egysége, amellyel a leggyakrabban találkozunk, a plébánia. Ez is területi egység, amelynek középpontja a templom, lelkipásztora pedig a plébános.