Kik az Egyház tagjai?

Látható módon tagja az Egyháznak mindenki, akit megkeresztelnek. Azonban sokan vannak olyanok, akik ugyan nincsenek megkeresztelve, de őszintén keresik az igazságot, törekednek arra, hogy lelkiismeretük szavát kövessék, és tudva-tudatlanul vágynak az Isten szerinti élet után. Ők látszólag nem tagjai az Egyháznak, láthatatlanul mégis az Egyházhoz tartoznak, mert életükben megvalósulnak Jézus tanításának elemei.

Kik az Egyház tagjai?

Mindenkinek a katolikus Egyházhoz kell csatlakoznia?

Hitünk szerint a Krisztus által alapított egyetlen egyház legteljesebben a Katolikus Egyházban áll fenn, jóllehet ennek szervezetén kívül is megtalálható az üdvösség eszközeinek és a megszentelődésnek sok formája. A csatlakozásról mindenki szabadon dönthet. Az Egyház folyamatosan hívja az embereket, a nem katolikusokat és akár a nem hívőket is, de senkit sem kényszerít arra, hogy a tagjává váljon.