Milyen az Isten valójában?

Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen az Isten, vágyainknak a forrásánál kell Őt keresnünk.

Milyen az Isten valójában?

Az ember szívében sokféle, gyakran egymásnak is ellentmondó, felszínes vagy mélyebben gyökerező vágy él. Ha azonban egészen a mélyére tekintünk, ott az emberi lehetőségeket meghaladó vágyakkal találkozunk: vágyunk arra, hogy tökéletesen szeressünk és szeretve legyünk, vágyunk a teljes harmóniára, lehetőségeink tökéletes megélésére, a tökéletes biztonságra és szabadságra, az igazságra és irgalomra, a teljes kreativitásra, arra, hogy életünk sose érjen véget és tökéletesen boldog legyen.

Ezeknek a vágyaknak forrása és egyszersmind betöltője Isten: Ő maga a tökéletes szeretet és elfogadás, ugyanakkor a tántoríthatatlan céltudatosság és megalkuvás nélküliség, maga az irgalom és maga az erő, a teljes aktivitás és kreativitás, amellett, hogy ő maga a teljes nyugalom is. Isten az Örökkévaló, minden élet forrása, aki mindabban részesíteni szándékozik az embert, ami ő maga: szeretetéből, erejéből, irgalmából, kreativitásából és végül örök életéből. Amikor az ember életre, teljes életre szomjazik, Istenre szomjazik, aki maga az Élet.