Óvodától az egyetemig

Történelmünk ezer esztendejében gazdag hagyománya van a katolikus nevelésnek, amely királyokat, tudósokat, szenteket, hitükhöz hűséges, elkötelezett átlagembereket, társadalmi és közéleti feladatokra felkészült keresztényeket adott a nemzetnek. Mindig jelen volt, mint a kovász, a lámpás, a só – kevés, de nélkülözhetetlen.

Óvodától az egyetemig

A katolikus nevelés-oktatás során a diákokat nemcsak értelmük gyakorlására, fejlesztésére késztetik, nemcsak az összefüggések tisztázására, az igazság fölfedezésére ösztönzik, hanem elősegítik a szilárd erkölcsi értékrend kialakulását, egyéniségük, személyiségük kibontakoztatását. A tudomány, a műveltség, az emberi munka, az élet föltétlen tiszteletére nevelik a gyermekeket.

1990-ben megkezdődhetett a katolikus intézményhálózat újbóli kiépülése.

A Magyar Katolikus Egyház a 2017/2018-as tanévben összesen 131.129 fiatal oktatásáról gondoskodik 12.573 pedagógus közreműködésével.

A 305 katolikus oktatási intézmény 668 intézményegységgel van jelen a magyar köznevelésben. Az idei tanévben 150 óvodát, 244 általános iskolát, 95 gimnáziumot, 30 szakközépiskolát, 52 szakgimnáziumot, 5 szakiskolát, 56 kollégiumot és 36 alapfokú művészeti iskolát tart fönn 15 egyházmegye, 27 szerzetesrend és három egyéb egyházi szervezet.