Életmód-váltó program

Életmód-váltó program

Isten minden embert meghív az üdvösségre, és ezt a meghívást soha nem vonja vissza. Aki elfogadja, az nem akarja úgy élni az életét, mint annak előtte: a hit befogadásával együtt jár az élet megváltozása.

Amikor meghallod és elfogadod Isten hívását, hirtelen életed egésze megvilágosodik, s alapvetően értelmesnek és szeretetteljesnek találod azt. Aki igent mond Isten hívására, az már nem a saját elképzeléseihez, a statisztikákhoz, a közfelfogáshoz, vagy éppen a közvélemény mércéjéhez, hanem Isten meghívó szeretetéhez igazodik. Aki elkezdi követni Jézust, annak új módon lesz fontos a családja, a munkája, a másik ember, maga az élet, a természet, mert tudja, hogy mindezekért Jézus Krisztus az életét adta.

A hit útját járó ember nem azért szeret, mert az emberek viszontszeretik, megérdemlik, hanem mert benne áll a kozmoszt magába ölelő Szeretetben.

Felfogva ezt a hívást, meg kell hozni egy alapdöntést, ami a meghívottság elfogadásában vagy elutasításában áll, és a mindennapi életben ölt konkrét alakot. Az alapdöntés folyamatosan érő belső hozzáállás, látásmód, és ebből erednek majd az egyes konkrét tettek. Mindenki életében vannak váratlan fordulatok, be nem teljesült tervek, nem akart események. Akinek az alapdöntése egészséges, az ilyen nehéz helyzetekben is ember tud maradni, tud értelmet találni a dolgokban, és képes szeretni, mert az élete alapvetően az Értelmességre és a Szeretetre irányul.

Bárhogy alakul is a sorsa, értelmesen és szeretettel keresi konkrét feladatát, és a tapasztalatok szerint sokkal tovább tartanak lelki erőforrásai.

(Lásd: KEK 223-227, 1696)