Férfi és nő

Férfi és nő

Mit jelent a nemiség a hit szemével nézve?

Az ember kezdettől fogva férfi és nő: két nemben létező faj.

Embernek lenni és férfinek illetve nőnek lenni egymástól nem elválasztható dolgok. Csak akkor vagyok ember, ha férfi vagy nő vagyok, s amennyiben férfi vagy nő vagyok, emberségem beteljesedéséhez szükségem van a másik nemre.

Férfi és nő

Ez az alapvető adottság átfogóan meghatározza egész létünket. A kultúra, a társadalmi együttélés, a gazdaság, a politika, végső soron az egész életünk alakulására rányomja a bélyegét a férfi és a nő eltérő érzelmi világa, érzékenysége, adottságai, világlátása.

A hit szemével nézve azonban egy ennél mélyebb jelentés is kibontakozik. A férfiként és nőként való létezés visszatükrözi az ember istenképiségének gondolatát. Boldog II. János Pál pápa írja: „Az Isten szeretet: benső életét a személyes szeretetközösség misztériumában éli. Azáltal, hogy a férfi és a nő emberi természetét a saját képmására teremti, a lelkiismerettel együtt beléjük oltotta a szeretetre és a közösségre szóló meghívást, azaz képességet és felelősséget. Ezért van az emberben képesség a szeretetre és a közösségre, s ugyanezért felelős is értük. Így a szeretet minden egyes ember alapvető és természetszerű hivatása ” (Familiaris consortio, 11. sz.).

Az tehát, hogy férfiként és nőként vagyunk emberek, esély a legmélyebb szeretet megélésére, amely emberi hivatásunk lényegét alkotja.

 KEK 369-372, 383, 2331, 2334, 2335