Mi az Egyház?

Amikor az egyház szót halljuk, gondolhatunk régi templomokra, 1%-os adófelajánlásra, hívő emberek találkozására, ódon intézményre…

Mi is az Egyház valójában?

Mi az Egyház?

Olyan nagy közösség, amelyben a résztvevők mind Isten országához tartoznak, és amely közösségnek Jézus a feje. Egyházról nem beszélhetünk önmagában – azt mindig nagyobb összefüggésrendszerben kell szemlélnünk, amelynek forrása és célja maga Isten. Ő szeretetből és szeretetre teremt, ám ezt az idilli képet összezavarja a bűn. Egyházi „tolvajnyelven” ezt úgy mondjuk: a teremtés rendje megbomlik az emberi engedetlenség által. Szükség van a segítségre, amelyet a

megváltásban Jézus Krisztus, az emberré lett Isten ad. Tehát: az Egyház Isten közössége, amelyet Jézus Krisztus alapít meg, hogy őrizze és hirdesse tanítását, szolgálja az emberek életét és

üdvösségét, benne és általa Isten szándéka és szeretete öltsön testet az emberi világban.

Az Egyház nem önmagáért van. Az Egyház Istenért és az emberekért – pontosabban: az Isten és az emberek közötti közösségért – van. Útja a szolgálat; ereje a krisztusi öröm; éltetője a Szentlélek működése; hatékony ereje, célja az örökkévalóság és a teljesség, a valódi élet és boldogság. Az intézmény, amelyet látunk, ezt a láthatatlan valóságot hordozza, ennek jele és eszköze.Érdekes lehet még:

Ki az ember?

Kik a keresztények?

KEK 1