Biztos, hogy minden katolikus, ami annak látszik?

Biztos, hogy minden katolikus, ami annak látszik?

Napjainkban sokan követelik, hogy a Katolikus Egyház legyen demokratikus, s ne hierarchikus: ne a pápával és a püspökökkel szembeni engedelmességre, hanem emberi közmegegyezésre épüljön.

Az engedelmesség azonban a Katolikus Egyházban nem valamiféle katonai alávetettséget vagy szolgalelkűséget jelent, hanem annak megértését, hogy az egyházat és benne a hitet ajándékként fogadjuk el Istentől. Ez teszi lehetővé, hogy általa a valós Istenhez jussunk el. Ez által kerülhetünk el egy pusztán emberileg kitalált – s ezért érdektelen – ál-istenben való tévhitet.

A katolikus hittel kapcsolatos szélhámosság gyanúja esetén felvilágosításért fordulj egy katolikus paphoz, vagy olyan katolikus hívőhöz, akiről biztosan tudod, hogy jól tájékozott!