Az ember, akinek új élete van Krisztusban

Mit vált ki bennünk a hit?

Ha eljutok a hitre, ha befogadom Isten szavát és végbe is viszem azt, akkor az életem megváltozik.

Az ember, akinek új élete van Krisztusban

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. [...] Aki figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az teljesítésében boldog lesz” (Jak 1,22–25). Ha meghallom Isten szavát, válaszolhatok rá az életemmel: olyan döntéseket hozhatok, amelyek összhangban vannak az ő elgondolásával. Kiléphetek például a régi rossz megszokásokból, nehéz helyzetekben útmutatást, tanácsot kaphatok a Biblia szavaiból, s ezáltal új szemszögből láthatom meg a dolgokat. Átélem, hogy Jakab apostolnak igaza van, amikor azt mondja: Isten szavának „teljesítésében boldog leszek”. Amikor szavának megfelelően élek, valójában közösségre lépek vele.

Jézus mondja: „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23). A jó megtétele, az igazság előtti meghajlás nem tesz szolgává, épp ellenkezőleg: kitágítja szívemet, életemet, és örömmel, boldogsággal tölt el. „Minél inkább teszi a jót, annál szabadabbá válik az ember. Igaz szabadság csak a jó és az igazságosság szolgálatában lehetséges. Az engedetlenség és a rossz választása visszaélés a szabadsággal és a bűn rabszolgaságába vezet” (KEK 1733).

Istennel járt utam végén pedig a teljesség, az örökkévalóság vár rám. Jézus mondja: „Bizony, bizony, mondom nektek: aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre” (Jn 8,51).