Hit a Szentlélekben

Hit a Szentlélekben

Jézus földi élete, egész szolgálata előre mutat a Szentlélek eljövetelére. De ki is ez a Lélek valójában? Miért van rá szükségünk?

A Szentlelket Jézus ígéri meg az apostoloknak. „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra” (Jn 16,12–13).

Jézus átadta az üzenetet az embereknek – de itt a kérdés: ki fogja azt megőrizni évszázadokon át? Végbevitte azokat a tetteket, amelyeket az Atya bízott rá – de ki fog gondoskodni arról, hogy ezek soha ne merüljenek feledésbe? Azt ígérte, hogy minden nap velünk lesz – hogyan válik ez valóra a mennybemenetele után?

A Szentlélek pünkösdi kiáradása által megszületik az Egyház, amely Jézus közössége, ahol tanítják az ő szavait, ahol emlékeznek rá, s ahol ő jelen van. A Szentlélek munkálkodása teszi lehetővé, hogy semmi ne merüljön feledésbe abból, amit Jézus tett és tanított, és hogy az emberi gyöngeség ne tudja kioltani azt a tüzet, amelyet ő gyújtott meg a földön.

Így ismerjük meg a Szentlelket: láthatatlanul, de mégis kézzelfoghatóan munkálkodik, soha nem pihen, mindenütt jelen van, mindent betölt, megannyi módon indítja és vezeti az emberi szíveket. Aki hittel és szeretettel elfogadja a Szentlélek vezetését, az megérti, hogy ő maga is része a jézusi közösségnek.