Felföldi László püspök

Felföldi László
pécsi megyéspüspök

Születési helye, ideje:
Geszteréd, 1961. február 4.
Papszentelés helye, ideje:
Eger, 1986. június 21.
Püspökszentelés helye, ideje:
Pécs, 2021. január 6.

1979-1981: elektroműszerészi végzettséget szerzett Nyíregyházán
1981-1986: Egerben végezte filozófiai és teológiai tanulmányait.
1986. június 21-én szentelték pappá az Egri Főegyházmegye szolgálatára.
segédlelkész:
1986–1988: Újfehértó
1988–1990: Eger

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye létrehozása után
segédlelkész:
1990-1996: Nyíregyháza
1996-1998: püspöki titkár
1998-2009: irodaigazgató-helyettes
plébános:
2003-2017: Debreceni Megtestesülés Plébánia
2003-2015: pasztorális helynök
2007-2017: a debreceni esperesi kerület esperese
2015-től a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általános helynöke.
2017-től az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet vezetője, a hitoktatás feladatának és az akolitusok csoportjának koordinátora, valamint a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa.
2020. november 18. Ferenc pápa pécsi megyéspüspökké nevezi ki.
2021. január 6. Püspökké szentelése és beiktatása a pécsi székesegyházban.

Díjai, kitüntetései:
2000: pápai káplán
2011: címzetes prépost
2013: A debreceni városvezetés „Pro Urbe” díjban részesítette,
2016: szülőfaluja - Geszteréd - díszpolgára lett.