Dr. Várszegi Imre Asztrik ny. püspök OSB főapát

Dr. Várszegi Imre Asztrik
nyugalmazott püspök OSB főapát

Születés helye, ideje:
Sopron, 1946. január 26.
Papszentelés helye, ideje:
Pannonhalma, 1971. augusztus 29.
Püspökszentelés helye, ideje:
Esztergom, 1989. február 11.

1964. augusztus 6. belép a Pannonhalmi Szent Benedek Rendbe
1964-1968. Pannonhalmi Főapátsági Szent Gellért Hittudományi Főiskola hallgatója
1971. augusztus 29. pappá szentelik
1971-76. Budapest ELTE BTK történelem-német szakos egyetemi hallgató
1976. történelem-német szakos középiskolai tanári diploma megszerzése
1975-76. gyakorló tanár Győrött a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban,
1976 – 1988. Pannonhalma, Bencés Gimnázium gimnáziumi tanár, Szent Gellért Hittudományi Főiskola főiskolai tanár (Szent Benedek Regulájának magyarázata, Bencés rendtörténet, Magyar Bencés Kongregáció Statutumai tárgyak), novíciusmester 1978-1986, l985-től főmonostori perjel.
1985 történelem tudományok doktora címet szerez az ELTE-n, ugyanott 1997. a PhD fokozat megszerzése, témája: Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát (1929-1950).

1988. december 23. püspöki kinevezés (culusi címzetes püspök, esztergomi segédpüspök)
1989. február 11. püspökké szentelik Esztergomban
2018. március 21. nyugállomány.

1989. március - 1991. július a Budapesti Központi Papnevelő rektora és püspöki helynök az Esztergomi Főegyházmegyében
1990. június - 1993. március a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára
1990 óta a Máltai Lovagrend káplánja
1989. február 2. a leuveni Katolikus Egyetem díszdoktorává fogadják
1991. január 5. pannonhalmi főapáttá választják
1991. augusztus 6. - 2018. március 21. pannonhalmi főapát
1998 óta a Bajor Bencés Akadémia Történeti Szekciójának rendkívüli tagja
1999 óta Magyarországi Keresztény-Zsidó Tanács elnöke
2001 óta a Bolyai Műhely Programbizottságának elnöke
A MKPK médiaügyekkel megbízott püspöke (1991- 2000)
A MKPK Kultúra és Tudomány Bizottságának (korábban Egyháztörténeti Bizottság) elnöke
A MKPK Megszentelt Élet Bizottságának elnöke
A MKPK Oktatásügyi Bizottságának tagja

Elismerései
Jedlik Ányos-díj (1997)
Prima díj (2007)
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány fődíja (2007)
Osztrák Köztársaság Nagy Arany Érdemrendje - Großes Goldenes Ehrenzeichen der Republik (2012)

Jelmondata:
FORTITUDO MEA DEUS
Erősségem az Isten