Dr. Székely János püspök

Dr. Székely János
szombathelyi megyéspüspök

Születés helye, ideje:
Budapest, 1964. június 7.
Papszentelés helye, ideje:
Budapest, 1991. március 2.
Püspökszentelés helye, ideje:
Esztergom, 2008. január 5.

Káplán Érsekvadkerten 1991-1993,
tanulmányi úton Rómában 1993-1996,
plébános-helyettes Bp.-Erzsébetvárosban 1996-1998.
A PPKE Hittudományi Karán docens 1997.
Plébános Bp.-Széphalmon 1998-2001,
Bp.-Pesthidegkút-Ófaluban 1999-2001,
a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa 2001-2005.
Templomigazgató Bp. Örökimádás templomigazgatóságon 2005-2006.
Plébános az esztergomi Szent Anna plébánián 2006-2007.
Az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára és rektora 2006-tól.
A Szent Adalbert Központ főigazgató-helyettese 2006-.
A Szent Adalbert Központ kápolnájának igazgatója 2006-,
a Magyar Sion főszerkesztője is 2006-.
A Társadalmi-Oktatási-Kulturális Szakterület püspöki helynöke 2007. augusztus 1-től.
Kinevezett febianai c. püspök, és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke 2007. november 14.
2017. június 18-án Ferenc pápa kinevezte a Szombathelyi egyházmegye megyéspüspökévé.
2017. július 8-án a szombathelyi Sarlós Boldogasszony-székesegyházban iktatták be.
2020- az MKPK Állandó Tanácsának tagja

MKPK
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője, a Caritas in Veritate Bizottság elnöke, valamint tagja az Oktatási, a Hivatásgondozó és a Felnőttképzési Bizottságnak.
2010-től a Magyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsának elnöke.

Elismerések
A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2012)

Jelmondata:
OMNES VIVUNT EI
Mindenki Őérte él!