Bíró László nyugalmazott tábori püspök

Bíró László
nyugalmazott tábori püspök

Születési helye, ideje:
Szekszárd, 1950. október 31.
Papszentelés helye és ideje:
Szekszárd, 1974. június 23.
Püspökszentelés helye, ideje:
Kecskemét, 1994. május 21.

1974-1977: segédlelkész Mágocson
1977: káplán Szigetváron
1977-1978 káplán a pécsi Székesegyházban
1978: szentszéki jegyző
1980-1989: püspöki szertartó és titkár
1983: Az egyházmegyei Hivatásgondozó Bizottság moderátora
1989-1994: A pécsi székesegyház plébánosa
1990: püspöki bírósági helynök
1991: mesterkanonok
1994: teológiai tanár

1994. április 18: II. János Pál pápa kinevezte Castrae Galbae-i címzetes püspökké és Kalocsa-kecskeméti segédpüspökké
1994. május 21: püspökké szentelték a kecskeméti társszékesegyházban
1994. június 1-től 1995. augusztus 1-ig kalocsa-kecskeméti érseki helynök
1995-2000: A Főegyházmegyei Szinódus koordinátora
1995. augusztus 15-től a Központi Papnevelő Intézet rektora és az Egyetemi templom igazgatója
2008. november 20: XVI. Benedek pápa Magyarország katonai ordináriusává nevezte ki
2009. január 9: katonai ordináriusi beiktatása a Szent István-bazilikában, Budapesten
1994-2020 a Családügyi Bizottság elnöke.
2021-ig katonai ordinárius, utána nyugállományban

MKPK

a Hittani Bizottság tagja

Elismerései
2012: Pro Urbe Szekszárd Emlékplakett
2012. március 15.: Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje - polgári tagozat
2013: Szent Sebestyén érdemérem III. fokozata -  A szlovák tábori püspöktől
2014: Lovagi Vaskereszt - A Magyar Királyi Szent László Lovagrendtől
2014. augusztus 12.: Milito Pro Christo - A lengyel tábori püspöktől
2015. május 21.: Pro Familiis
2017. október: Mindszenty-emlékérem

Jelmondata:
TECUM PRO TE
Veled, érted