Berta Tibor püspök


Berta Tibor
püspök, katonai ordinárius

Születési helye, ideje:
Kaposvár, 1966. június 19.
Papszentelés helye és ideje:
Marcali, 1991. június 20.
Püspökszentelés helye, ideje:
Budapest, 2021. április 10.

Tanulmányai:
1980˗1984 Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esztergom
1986˗1991 Papnevelő Intézet, Esztergom

Szolgálati helyei:
1991-1993 Marcali, káplán
1993-1994 Kaposvári Székesegyház, káplán
1994-től Katonai Ordinariátus szolgálatában
2009- Inkardinálva a Katonai Ordinariátusba

Előmenetele/katonai rendfokozatok:
1994 Százados
1999 Őrnagy
2004 Alezredes
2008 Ezredes
2021. ápr. 9. Dandártábornok

Beosztásai a Katonai Ordinariátusban:
1994-1997 A Katonai Ordináriátus titkára
1997-2003 Helyőrségi tábori lelkész, Szombathely
2002-2003 Külföldi szolgálat, KFOR
2003-2005 Tábori esperes, Székesfehérvár
2005-2008 Kiemelt tábori lelkész, Székesfehérvár
2007-2008 Általános Helynök, Budapest
2008- MH ÖHP kiemelt tábori lelkész, Székesfehérvár
2009-től Általános Helynök, Budapest
2021. február 18-án, Őszentsége Ferenc pápa a Katonai Ordinariátus püspökévé nevezi ki.
2021. április 10. püspökké szentelése és beiktatása.

Jelmondata:
„Conservi in Domino” – Szolgatársak (vagyunk) az Úrban (Vö. Kol 4,7)