Húsvéti üzenet 2019 Magyar Katolikus Püspöki Konferencia – Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

2019 húsvétjára közös nyilatkozatot adott ki a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK). A dokumentumot az alábbiakban közöljük.

„Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot…”
(1 Kor 15,1)

Úton találja az Isten népét húsvét híre: Jézus az élők között jár! A Feltámadott Úrral lehet tehát találkozni az úton, aki az úton levők útjának irányt, értelmet és célt ad, hogy ne csupán az út végéről legyen szó! Húsvét evangéliuma azt önti a szívekbe, hitünkbe, értelmünkbe és keresztény kultúránkba, hogy Jézus feltámadása óta nem céltalanul bolyong az embervilág úttalan útjain, nem is a halálra készülődés folyik az úton, hanem Isten tervének megfelelően az embervilág útjának célja az élet lett! Ezért az élet felé haladók mindennapjait nem a panasz, nem a nézeteltérés, a veszekedés, a befelé fordultság, a mindenben csalódás és az ellenségeskedés tölti ki. Húsvét népe a hit, a remény és a szeretet útján jár, hogy örömét sugározza a szem, szeretetét szórja gazdagon a szív, az összetartozást fejezze ki a beszéd, építsen az irodalom, az élet értékéről tanúskodjék a művészet, a technika, a kutatás.
A keresztény élet útja tevékenység, mely fáradsággal jár. Göröngyös is, mely betegséget, tehetetlenséget, magányt, sokszor céltalanságot is jelez. Kanyargós is, mely részben a változó világ, másrészt a körülmények és az emberi kapcsolatok között halad. De ha azt beragyogja az a derű, hogy Isten közelében fellelheti bárki ember-voltának értékeit, értelmét és célját, akkor ez a derű a keresztény hit, értelem és kultúra forrásává válik.
Így Jézus feltámadásának evangéliuma, jó híre az úton lévőket arra biztatja, hogy van célja az útnak, tehát lesz célba érés!
Üljön hát Isten népe szép ünnepet húsvét hírével: Urunk feltámadott! Jézusunk él!

Húsvét, 2019.

Dr. Veres András s.k.
püspök, elnök
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia   

Steinbach József s.k.
református püspök, elnök
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa   

Dr. Fischl Vilmos s.k..
főtitkár
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai:
 
Dr. Szabó István s.k.
református püspök, a zsinat lelkészi elnöke   

Kondor Péter s.k.
evangélikus püspök

Papp János s.k.
baptista egyházelnök   

Pataky Albert s.k.
pünkösdi egyházelnök   

Dr. Khaled A. László s.k.
metodista szuperintendens

Dr. Frank Hegedűs anglikán esperes s.k.   
Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház   

Arsenios Kardamakis metropolita s.k.
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

Sevryuk Anton Jurjevics püspök s.k.
Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)   

Siluan Mănuilă püspök s.k.
Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

Pantelic Lukijan püspök s.k.
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye   

Kirkov Vladimír elnök s.k.
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház