A Számok könyve

I. A SZÁMBAVÉTEL

1Egyiptom földjéről való kivonulásuk után a második év második hónapjának első napján így szólt az Úr Mózeshez a megnyilatkozás sátorában a Sínai pusztán:

2„Vegyétek mind számba Izrael fiainak egész közösségét, nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva az összes férfit, egyenként.

3Húsz évtől fölfelé, te és Áron vegyétek számba mind, aki alkalmas hadi szolgálatra Izraelben, csoportonként.

4Közben legyen mindig a segítségetekre valaki a törzsből, mégpedig a családoknak a feje.”

A törzsek fejei.

5Ezek azoknak a férfiaknak a nevei, akiknek mellettetek kell állniuk:

6Ruben törzséből Elicur, Sedeur fia; Simeon törzséből Selumiel, Curisaddai fia;

7Júda törzséből Nachson, Amminadab fia;

8Isszachár törzséből Netaneel, Cuár fia;

9Zebulun törzséből Eliab, Helon fia;

10József fiai közül: Efraim törzséből Elisama, Ammihud fia; Manassze törzséből Gamliel, Pedacur fia;

11Benjamin törzséből Abidan, Gidoni fia;

12Dán törzséből Achiezer, Ammisaddai fia;

13Áser törzséből Pagiel, Ochran fia;

14Gád törzséből Eljazaf, Reuel fia;

15Naftali törzséből Achira, Enan fia.

16Ezek a közösségből kiválasztottak, atyáik törzsének vezérei, Izrael ezreinek a fejei.

17Így hát Mózes és Áron maguk mellé vették ezeket a férfiakat, akiket név szerint kijelöltek nekik,

18és a második hónap első napján összegyűjtötték az egész közösséget, hogy a családok jegyzékébe való fölvételüket a nemzetségek és családok rendjében megejtsék, név szerint felsorolva őket, húsz évtől fölfelé, egyenként,

19amint az Úr megparancsolta Mózesnek. Így vették számba őket a Sínai pusztában.

A számbavétel.

20Rubennek, Izrael elsőszülöttének a fiai, az ő leszármazottaik, nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, egyenként, húsz évtől fölfelé az összes férfi, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra,

21és akiket Ruben törzséből vettek számba, 46 500-at tettek ki.

22Simeon fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, egyenként, húsz évtől fölfelé valamennyi férfi, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra,

23és akiket Simeon törzséből vettek számba, 59 300-at tettek ki.

24Gád fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra,

25és akiket Gád törzséből vettek számba, 45 650-et tettek ki.

26Júda fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra,

27és akiket Júda törzséből vettek számba, 74 600-at tettek ki.

28Isszachár fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra,

29és akiket Isszachár törzséből vettek számba, 54 400-at tettek ki.

30Zebulun fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra,

31és akiket Zebulun törzséből vettek számba, 57 400-at tettek ki.

32József fiai közül Efraim leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra,

33és akiket Efraim törzséből vettek számba, 40 500-at tettek ki.

34Manassze fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra,

35és akiket Manassze törzséből vettek számba, 32 200-at tettek ki.

36Benjamin fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra,

37és akiket Benjamin törzséből vettek számba, 35 400-at tettek ki.

38Dán fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra,

39és akiket Dán törzséből vettek számba, 62 700-at tettek ki.

40Áser fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra,

41és akiket Áser törzséből vettek számba, 41 500-at tettek ki.

42Naftali fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra,

43és akiket Naftali törzséből vettek számba, 53 400-at tettek ki.

44Ezek voltak a számba vettek, akiket Mózes és Áron és Izrael vezérei – tizenkét férfi, mindegyik törzs és annak családjai számára mindig egy – számba vettek.

45Izraelnek számba vett fiai összesen, családjaik szerint, húsz évtől fölfelé, mindazok Izraelben, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra,

46tehát a számba vettek mindnyájan 603 550-et tettek ki.

47De Lévi fiait nem számították közéjük családjaik szerint.

A leviták feladatai.

48Így szólt az Úr Mózeshez:

49„Lévi törzsét ne vedd számba, és számukat ne mérd fel Izrael fiainak sorában.

50Inkább a tanúság sátrát bízd a levitákra, összes fölszerelésével és minden tartozékával együtt. Ők vigyék a sátort és minden fölszerelését, ők lássák el a szolgálatát, s ezért táborozzanak a sátor körül.

51Ha föl kell szedni a sátort, Lévi fiai szedjék föl; ha pihenőt kell a sátorral tartani, Lévi fiai állítsák fel. Aki nem Lévi fia és hozzá közelít, halállal bűnhődjék.

52Míg Izrael fiai a maguk helyén – ki-ki a saját táborában és hadi jelvényeinél – táboroznak,

53Lévi fiai a tanúság sátra körül üssenek tábort, nehogy rászálljon a harag Izrael fiainak közösségére. Így Lévi fiai lássák el a tanúság sátra körül a szolgálatot.”

54Izrael fiai így tettek, egészen úgy jártak el, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.